Dans Jurķis   Angļu valodas skolotājs

Dans Jurķis

Angļu valodas skolotājs

Skola, kurā strādā
Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola

Izglītība
Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un krievu valodas un kultūras studijās iegūts Liepājas Universitātē.

Pieredze
Skolas laikā Dans piedalījies zinātniski pētniecisko darbu konferencē un uzrādījis labus rezultātus angļu valodas olimpiādēs. Mērķtiecīgi mācījies un ieguvis stipendiju skolas un Universitātes studiju laikā. Dans par lielisku domāšanu attīstošu iespēju uzskata debašu klubu. Piedaloties debatēs, viņš attīstījis kritisko domāšanu, pārdomātu runu, argumentāciju un uzstāšanās mākslu.

Intereses
Sports, kino un debates.

Dans un Iespējamā misija
Par Iespējamo misiju Dans uzzinājis no savas klases audzinātājas vidusskolā, kura bijusi programmas absolvente. Dans pieteicies programmā, jo tuvojoties mācību beigām Universitātē, sācis izvērtēt, ka vēlas un spēj savā dzīvē veikt ko nozīmīgu. "Tiku audzināts tā, lai respektētu skolotāja profesiju. Savu mācību laikā esmu saskāries ar dažādiem skolotājiem un pasniedzējiem, kas rosinājuši aizdomāties par šo amatu. Vienmēr esmu jutis, ka man pa spēkam ir paveikt ko labu un lielu." Dans ir pārliecināts, ka ar Iespējamās misijas atbalstu skolā viss kļūs iespējams un ir gatavs mācīt un mācīties.

“Es vēlos kļūt par skolotāju, kurš ne tikai pārzina mācību priekšmeta saturu, bet arī spēj ieinteresēt savus skolēnus konkrētajā jomā.” Mācīšanās procesā liela nozīme ir interesei. Ja skolēnu kaut kas interesē, tad ir lielāka iespēja, ka viņš to vēlēsies apgūt. Svarīgs ir paša skolotāja entuziasms. Ja skolēnam būs sajūta, ka pašam skolotājam ir garlaicīgi, tad grūti cerēt uz skolēnu entuziasma pieaugumu. "Es nevēlos, lai bērni atsēž stundas un garlaikoti izdara minimumu. Es vēlos būt uzticams un pieejams skolotājs saviem skolēniem, bet tai pat laikā vēlos attīstīt interesi par mācību priekšmetu ar paša kāri pēc zināšanām.”

Tā kā Dans ir bijis aktīvs skolas debašu kluba biedrs vidusskolā, un vēl aizvien aizraujas ar debašu turnīru tiesāšanu, viņš veicinās skolas debašu kluba darbību.