Dace Puga Kompozīcijas, datorgrafikas, amatu mācības skolotāja

Dace Puga
Kompozīcijas, datorgrafikas, amatu mācības skolotāja

Elita Dumpe Latviešu valodas un literatūras skolotāja


Elita Dumpe
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Emīls Veide Matemātikas, astronomijas un ķīmijas skolotājs


Emīls Veide
Matemātikas, astronomijas un ķīmijas skolotājs

Evija Pumpuriņa Vēstures, kulturoloģijas un sociālo zinību skolotāja


Evija Pumpuriņa
Vēstures, kulturoloģijas un sociālo zinību skolotāja

Inese Vilciņa Sociālo zinību skolotāja


Inese Vilciņa
Sociālo zinību skolotāja

Kārlis Caune Angļu valodas skolotājs


Kārlis Caune
Angļu valodas skolotājs

Lauma Priekule Bioloģijas un fizikas skolotāja


Lauma Priekule
Bioloģijas un fizikas skolotāja

Liene Dreimane Vēstures, politikas un tiesību skolotāja


Liene Dreimane
Vēstures, politikas un tiesību skolotāja

Nadežda Jurčenko Ekonomikas skolotāja


Nadežda Jurčenko
Ekonomikas skolotāja

Nelda Blūma Vizuālās mākslas skolotāja

Nelda Blūma
Vizuālās mākslas skolotāja

Paulīna Latsone Vēstures skolotāja

Paulīna Latsone
Vēstures skolotāja

Sintija Valucka Dabaszinību, bioloģijas un veselības mācības skolotāja  

Sintija Valucka
Dabaszinību, bioloģijas un veselības mācības skolotāja
 

Zane Kālberga Angļu valodas skolotāja  

Zane Kālberga
Angļu valodas skolotāja
 

Zane Dzelstiņa Latviešu valodas un literatūras skolotāja  

Zane Dzelstiņa
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
 

Asnāte Strīķe  Angļu valodas un kultūras vēstures skolotāja

Asnāte Strīķe
Angļu valodas un kultūras vēstures skolotāja