Dace Bērtule Bioloģijas skolotāja

Dace Bērtule
Bioloģijas skolotāja

Ilze Mileiko Angļu valodas skolotāja

Ilze Mileiko
Angļu valodas skolotāja

Imants Kukuļs Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs

Imants Kukuļs
Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs

Inguss Blaudums Fizikas skolotājs

Inguss Blaudums
Fizikas skolotājs

Jēkabs Jurdžs Matemātikas un ekonomikas skolotājs


Jēkabs Jurdžs
Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Jeļena Paršutina Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību skolotāja


Jeļena Paršutina
Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību skolotāja

Jete Gudeta Matemātikas un ekonomikas skolotāja


Jete Gudeta
Matemātikas un ekonomikas skolotāja

Kārlis Greitāns Ķīmijas un dabaszinību skolotājs


Kārlis Greitāns
Ķīmijas un dabaszinību skolotājs

Kārlis Janisels Fizikas skolotājs


Kārlis Janisels
Fizikas skolotājs

Kristaps Svīķis Matemātikas un ekonomikas skolotājs


Kristaps Svīķis
Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Kristaps Zaļais Matemātikas un ekonomikas skolotājs


Kristaps Zaļais
Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Lāsma Mencendorfa Sociālo zinību un informātikas skolotāja


Lāsma Mencendorfa
Sociālo zinību un informātikas skolotāja

Laura Pole Vizuālās mākslas skolotāja  

Laura Pole
Vizuālās mākslas skolotāja
 

Lelde Vaivode Angļu valodas un kulturoloģijas skolotāja  

Lelde Vaivode
Angļu valodas un kulturoloģijas skolotāja
 

Līga Zaķe Matemātikas skolotāja  

Līga Zaķe
Matemātikas skolotāja
 

Līva Gailuma Latviešu valodas un literatūras skolotāja  

Līva Gailuma
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
 

Miks Dzenis Sociālo zinību skolotājs  

Miks Dzenis
Sociālo zinību skolotājs
 

Sabīne Putāne Latviešu valodas un literatūras, sociālo zinību skolotāja  

Sabīne Putāne
Latviešu valodas un literatūras, sociālo zinību skolotāja
 

Tatjana Pladere Fizikas un matemātikas skolotāja  

Tatjana Pladere
Fizikas un matemātikas skolotāja
 

Trīne Samma Angļu valodas skolotāja  

Trīne Samma
Angļu valodas skolotāja
 

Valērija Vorobjova Angļu valodas skolotāja  

Valērija Vorobjova
Angļu valodas skolotāja