Anna Žabicka  Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Anna Žabicka
Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Artūrs Sņegovičs  Vēstures, politikas un tiesību skolotājs

Artūrs Sņegovičs
Vēstures, politikas un tiesību skolotājs

Dana Narvaiša  Ekonomikas, ģeogrāfijas un komerczinību skolotāja

Dana Narvaiša
Ekonomikas, ģeogrāfijas un komerczinību skolotāja

Dina Sarceviča-Kalviške  Dabaszinību un veselības mācības skolotāja

Dina Sarceviča-Kalviške
Dabaszinību un veselības mācības skolotāja

Edīte Sarva  Bioloģijas, ķīmijas un veselības mācības skolotāja

Edīte Sarva
Bioloģijas, ķīmijas un veselības mācības skolotāja

Gundega Grīnberga  Ekonomikas un matemātikas skolotāja

Gundega Grīnberga
Ekonomikas un matemātikas skolotāja

Jānis Bukins  Ekonomika, fizika, informātika, dabaszinības

Jānis Bukins
Ekonomika, fizika, informātika, dabaszinības

Lauris Bokišs  Literatūras un kulturoloģijas skolotājs

Lauris Bokišs
Literatūras un kulturoloģijas skolotājs

Madara Miltoviča  Fizikas skolotāja

Madara Miltoviča
Fizikas skolotāja

Sandris Rakauskis  Vēstures un sociālo zinību skolotājs

Sandris Rakauskis
Vēstures un sociālo zinību skolotājs