Anna Gabriša Dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāja

Anna Gabriša
Dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāja

Arnis Kleinbergs Vēstures skolotājs

Arnis Kleinbergs
Vēstures skolotājs

Edīte Millere Angļu valodas skolotāja

Edīte Millere
Angļu valodas skolotāja

Inese Saldābola Bioloģijas un dabaszinības skolotāja

Inese Saldābola
Bioloģijas un dabaszinības skolotāja

Juris Zakrevskis Ķīmijas skolotājs

Juris Zakrevskis
Ķīmijas skolotājs

Liene Jurgelāne Angļu valodas, kultūras vēstures un kulturoloģijas skolotāja

Liene Jurgelāne
Angļu valodas, kultūras vēstures un kulturoloģijas skolotāja

Linda Bajarune Latvijas un pasaules vēstures, kulturoloģijas, politikas un tiesību skolotāja

Linda Bajarune
Latvijas un pasaules vēstures, kulturoloģijas, politikas un tiesību skolotāja

Mārtiņš Bērziņš Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Mārtiņš Bērziņš
Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Santa Prancāne Matemātikas, fizikas un informātikas skolotāja

Santa Prancāne
Matemātikas, fizikas un informātikas skolotāja

Sergejs Baltmanis Angļu valodas, sociālo zinību skolotājs

Sergejs Baltmanis
Angļu valodas, sociālo zinību skolotājs

Viesturs Eglītis Bioloģijas un veselības mācības skolotājs

Viesturs Eglītis
Bioloģijas un veselības mācības skolotājs