Daina Zviedre  Angļu valodas skolotāja

Daina Zviedre
Angļu valodas skolotāja

Izglītība: Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas Augstskolā TV režijas specialitātē ieguvusi bakalaura grādu audiovizuālajā mediju mākslā. ERASMUS programmas ietvaros mācījusies Madridē, Spānijā. Absolvējusi Rīgas Teikas vidusskolu.

Pieredze: Daina aizraujas ar dejošanu, ir dejas teātra dalībniece, mācījusies ģitārspēli, glezniecību, mācās valodas. 

Skola, kurā strādā: Rīgas Juglas vidusskola

Darba pieredzi guvusi strādājot par kultūras sadaļas veidotāju un moderatori Latvijas Televīzijā. 

Daina ir bijusi Iespējamās misijas Pirmā iesaukuma dalībnieces Lienes Jurgelānes skolniece un tagad pēc augstskolas absolvēšanas pati izlēmusi pievienoties Iespējamai misijai, lai arī citiem jauniešiem sniegtu iedvesmu.

Programmā Iespējamās misijas Daina vēlas palīdzēt jauniešiem apzināt savus talantus. Par savu mērķi viņa izvirza motivēt jauniešus, kuriem „riebjas iet uz skolu”, un kuri mācībām neredz jēgu. To var izdarīt skolā ieviešot lielāku radošumu un prieku, pārliecināt, ka skolēni paši ir tie, kas veido savas dzīves.

Daina grib parādīt, ka uz skolu var iet ar prieku, uztverot mācības kā milzīgu resursu avotu, kurā skolēni var meklēt atbildes uz saviem jautājumiem.

Daina saka: „Es zinu, ka varu izdarīt daudz  gan obligātajos priekšmetos, gan ārpusstundu nodarbībās.”