Daiga Bukonte  Ekonomikas un komerczinību skolotāja

Daiga Bukonte
Ekonomikas un komerczinību skolotāja

Skola, kurā strādā
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

Izglītība
Maģistra grāds lauksaimniecībā, iegūts Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Bakalaura grāds kultūras vadībā, iegūts Ekonomikas un kultūras augstskolā.

Pieredze
Daiga ir strādājusi par projektu vadītāju SIA “Meža izglītības centrs AB”, kur bijusi atbildīga par klientu piesaisti, kā arī mācību un semināru organizēšanu.  Daiga bijusi arī LLU Studentu pašpārvaldes vadītāja, bet Latvijas Jauno zemnieku klubā krājusi pieredzi izpilddirektores amatā un pulcējusi kopā jauniešus ar dažādām interesēm, organizējot viņiem pieredzes apmaiņas braucienus uz uzņēmumiem un lauku saimniecībām, kā arī rūpējusies par jauniešu izaugsmi, organizējot seminārus un nometnes.

Intereses
Tautas dejas, radošu aktivitāšu un kultūras pasākumu organizēšana.

Daiga un Iespējamā misija
 “Vienmēr esmu ticējusi, ka mēs paši veidojam savu apkārtējo pasauli, un mēs katrs varam to savā veidā ietekmēt,” stāsta Daiga un piebilst, ka jau kopš pusaudžu gadiem ir cīnījusies par labāku pasauli, ap sevi pulcējot citus jauniešus un mudinot viņus iesaistīties dažādās aktivitātēs – talkās, dejās, sporta pasākumus un citur. Līdz ar to doma par dalību Iespējamajā misijā bijusi loģiska un uzplaiksnījusi jau augstskolas 1. kursā.

Nu Daiga savu domu par skolotājas profesiju iemieso darbos. Uz tiem viņu iedvesmo vīrs, kurš laiku pa laikam atgādina, cik nozīmīgi ir nepārtraukti attīstīties. Savukārt no skolas gadiem kā piemērs izcilībai viņai prātā palikusi latviešu valodas un literatūras skolotāja, kura klases cieņu iemantojusi ar skaidrām prasībām, noteiktiem termiņiem un saprotamiem vērtējumiem, turklāt saglabājot mīlestību un ticību skolēnu spējām.

Strādājot skolā, Daiga vēlas bērniem radīt vēlmi mācīties un izzināt un - līdzīgi kā viņas pašas labākie skolotāji – lolot bērnos zinātkāri, vienlaikus noturot stingrību un saglabājot augstas prasības. “Vēlos, lai skolēnu sekmes būtu uzlabojušās nevis tāpēc, ka būtu kļuvis vieglāk, bet tāpēc, ka viņi jautā, noskaidro, izpēta un izprot.” Daiga vēlas savos skolēnos attīstīt radošumu un veicināt iecietību vienam pret otru. “[..] jo iespējams kāds no maniem skolēniem būs mana dēla skolotājs – stabilais izglītības pamats un iedvesmotājs.”

“Uzskatu, ja skolnieks kādā brīdī „pāraug” skolotāju, tad skolotājs ir izdarījos visu maksimālo, ko vien varējis – iedvesmojis, ticējis, atbalstījis un saprotami nodevis savu gudrību.” Tādēļ Daiga, dodoties uz skolu, kabatā tur spēcinājumu: “Mazs kociņš pāraug savu dēstītāju un vētra – vēsmu, savu vēstītāju.”