Dagne Galvanovska   Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Dagne Galvanovska

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Skola, kurā strādā
Babītes vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds mediju un žurnālistikas studijās iegūts Vidzemes Augstskolā

Pieredze
Dagne iedvesmu rod darbā ar cilvēkiem, pirms dalības Iespējamajā misijā darbojusies žurnālistikā, veidojot ziņu sižetus, kā arī atbalstījusi savus vecākus ģimenes uzņēmumā. Dagne ir gatava nākotnes izaicinājumiem un tic, ka ar pareizo motivāciju pa spēkam var būt viss.

Intereses
Dažādi ceļojumi - gan grāmatās, gan apkārt pasaulei, dziedāšana korī un pašattīstība.

Dagne un Iespējamā misija
Dalība Iespējamajā misijā būs iespēja atgriezties pie bērnības sapņa - kļūt par skolotāju. Dagnei patīk darbs ar bērniem, viņa augstu vērtē skolotāja darbu, jo tas saistīts ar sabiedrības un jaunās paaudzes attīstību. Arī Dagne vēlas veicināt sabiedrības izaugsmi, tādēļ uzskata, ka dalība programmā ir lieliska iespēja, lai to paveiktu.

Skolā Dagne vēlas radīt tādu mācību vidi, kas skolēnus iedvesmotu un ļautu viņiem radoši domāt: "Es vēlētos, lai mācības skolēnos radītu patiesu interesi, un uz stundām viņi dotos ar prieku, tādēļ mans mērķis ir iedvesmot, palīdzēt, saprast un izprast, tādējādi veidojot vidi, kurā katrs skolēns vēlas uzturēties!"