Baiba Jēgere   Latviešu valodas skolotāja

Baiba Jēgere

Latviešu valodas skolotāja

Skola, kurā strādā
Daugavpils J. Raiņa 6. vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds teoloģijā un reliģiju zinātnē un uzsāktas maģistra studijas baltu filoloģijā un literatūrzinātnē.

Pieredze
Vērtīgu pieredzi pasākumu organizēšanā un projektu realizācijā Baiba ir guvusi jaunatnes organizācijā “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”, kurā bijusi valdes locekle un projektu koordinatore. No pieredzes brīvprātīgajā darbā Baiba neapjūk nestandarta situācijās, viņa prot izvērtēt un secināt, lai virzītos uz priekšu. Grūtā situācijā Baiba pauž pozitīvu attieksmi un redz savu atbildību it visā, ko uzņemas.

Intereses
Brīvprātīgais darbs, ceļošana.

Baiba un Iespējama misija
Pirmo ieskatu skolotājas ikdienā Baiba ieguva, piedaloties Eiropas brīvprātīgā darba projektā “Going back to the village, moving up to the future”, Bulgārijā. Projekta laikā vadījusi pēc stundu aktivitātes pamatskolas skolēniem. Nodarbību organizēšana un vadīšana Baibai bijusi saistoša, tādēļ labprāt palīdzējusi vasaras nometnēs, organizējusi apmācības skolēniem un jauniešiem.

Par savu līdzšinējo pieredzi viņa teic: “Es domāju, ka gadu laikā, ko pavadīju iegūstot gan neformālās izglītības pieredzi, gan formālās akadēmiskās izglītības pieredzi divās atšķirīgās zinātnes nozarēs, esmu daudzveidojusi savu skatījumu par izglītību un dzīves realitāti”. Jaunā skolotāja ir pārliecināta, ka ne tikai eksaktās zinātnes ir Latvijas bērnu nākotne, bet arī humanitārajos mācību priekšmetos ir tik daudz kā vērtīga: “Dzīvojot ārpus Latvijas, esmu aptvērusi, cik liela vērtība ir tautas valodai un literatūrai, un kultūrai kopumā. Valoda, kultūra un literatūra ir būtiski balsti sabiedrības un katras valsts attīstībā, un arī humanitāro zinātņu nozaru speciālisti ir lieliski līderi un ietekmīgi cilvēki.”

Caur mācību stundām Baiba jauniešos vēlas attīstīt pašpārliecinātību par sevi un savu piederību Latvijai. Tāpat vēlas iedvesmot jauniešus gūt starptautisku pieredzi, piedaloties dažādos projektos, kas saistīti ar apgūstamo vielu, kā arī motivēt iesaistīties ārpus skolas pasākumos. Baibas mērķis ir jauniešus informēt par daudzveidīgajām iespējām pēc skolas beigšanas, kā arī to, ka jauniešiem ir balss un ietekme vēl esot skolas solā, kas savukārt sagatavo viņus dzīvei pēc skolas pabeigšanas.”