Pieteikuma anketa

Pieteikuma anketas jautājumi palīdzēs tev labāk apdomāt un noformulēt savu motivāciju dalībai programmā, izanalizēt savus iepriekšējos sasniegumus, apdomāt, ko vēlies sasniegt programmā, kur un ar ko vēlies strādāt.

Pieteikuma anketas jautājumi palīdzēs tev labāk apdomāt un noformulēt savu motivāciju dalībai programmā, izanalizēt savus iepriekšējos sasniegumus, apdomāt, ko vēlies sasniegt programmā, kur un ar ko vēlies strādāt.

Telefona intervija

Sarunā iepazīsimies tuvāk, pārrunāsim pieteikuma anketu un precizēsim neskaidrības, lai pārliecinātos, ka esam tevi sapratuši pareizi.

Sarunā iepazīsimies tuvāk, pārrunāsim pieteikuma anketu un precizēsim neskaidrības, lai pārliecinātos, ka esam tevi sapratuši pareizi.

Mācību stundas vadīšana, darbs grupā un lomu spēle

Tev vajadzēs vadīt 7 minūšu garu ministundu citiem kandidātiem, kopā ar viņiem atrisināt ar skolu saistītu problēmsituāciju, kā arī atrisināt problēmsituāciju pārī. Mājās varēsi sagatavot ministundu. Šī kārta notiek klātienē Rīgā.

Tev vajadzēs vadīt 7 minūšu garu ministundu citiem kandidātiem, kopā ar viņiem atrisināt ar skolu saistītu problēmsituāciju, kā arī atrisināt problēmsituāciju pārī. Mājās varēsi sagatavot ministundu. Šī kārta notiek klātienē Rīgā.

Klātienes intervija

Sarunā ar vērtētājiem būs iespēja vēlreiz klātienē padziļinātāk pārrunāt jautājumus no iepriekšējām kārtām.

Sarunā ar vērtētājiem būs iespēja vēlreiz klātienē padziļinātāk pārrunāt jautājumus no iepriekšējām kārtām.

  • Atlasē kandidāts konkurē tikai pats ar sevi. Katrā kārtā tiek atlasīti visi kandidāti, kas ir atbilstoši dalībai programmā.