Arnis Kleinbergs  Vēstures skolotājs

Arnis Kleinbergs
Vēstures skolotājs

Skola, kurā strādāja: Rīgas Mežciema pamatskola (2008.-2011.)

Iegūtā izglītība: Humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē (LU, 2008)

Šobrīd: Vēstures un Politikas un tiesību skolotājs Ozolnieku vidusskolā (2010.-šobrīd) un Jūrmalas Alternatīvajā skolā (2012.-šobrīd).

Intereses: Futbols, grāmatu lasīšana, aktīva atpūta dabā.

Aktuāli: Joprojām strādājot skolā, iegūtā pieredze un zināšanas programmā noder ikdienas darbā ik uz soļa. Viena no prasmēm, kuru programmas laikā izdevās sevī attīstīt ir sava darba sistemātiska plānošana. Ļoti vērtīgs ir programmas laikā iegūtais kolēģu un domubiedru loks, ar kuriem tiek uzturēti kontakti arī pēc programmas un, vajadzības gadījumā, vienmēr var rēķināties ar profesionālu vai cita veida atbalstu.