Anželika Jevdokimova   Matemātikas skolotāja

Anželika Jevdokimova

Matemātikas skolotāja

Skola, kurā strādā
Rīgas Angļu ģimnāzija

Izglītība
Bakalaurs "Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģiju skolotājs" iegūts Latvijas Universitātē.

Pieredze
Studiju laikā Anželika strādāja par matemātikas skolotāju pamatskolas vecuma skolēniem, kā arī darbojās kā Skolēnu pašpārvaldes konsultants, palīdzot skolēniem organizēt ārpusstundu darbību skolā un meklēt savu vietu dzīvē. Projekta "PUMPURS" ietvaros Anželika papildus māca matemātiku skolēniem ar mācību pārtraukšanas risku.

Intereses
Veselīgs dzīvesveids, galda spēles, mūzika un grāmatas.

Anželika un Iespējamā misija
Pirmo reizi ienākot klases telpā kā skolotāja, Anželika saprata, ka skolēni ir ļoti dažādi un mainās ātrāk, nekā izglītības standarti un metodika. Tas lika aizdomāties, ka skolotāja profesijā ir iespēja bezgalīgi attīstīties.

Lai nepieciešamā informācija nonāktu līdz adresātam – skolēnam, ir nepieciešams pielāgoties dažādiem apstākļiem, sākot ar telpas izkārtojumu un beidzot ar skolēnu rakstura īpašībām. Līdz ar to, pabeidzot studijas, Anželika nolēma turpināt pilnveidoties kā skolotāja - tā viņa nokļuva Iespējamā misijā.

Mūsdienās būt skolotājam ir grūta, taču iespējama misija. Attīstoties jaunākajām tehnoloģijām un dažādām zinātņu nozarēm, nākotnē daudzas profesijas izzudīs, tāpēc, lai skolēni varētu atrast savu vietu dzīvē, viņiem ir jāiemāca ne tikai “iekalt” informāciju vai risināt tipveida uzdevumus, bet domāt kritiski, pielāgoties apstākļiem, patstāvīgi mācīties un komunicēt ar citiem cilvēkiem. Skolotājs šajā procesā kļūst par konsultantu, kas iedvesmo, motivē apgūt jaunās zināšanas un vienmēr ir blakus, lai pārvarētu mācīšanas šķēršļus. Skolotājam ir jāmaina mācību process, saistot mācību stundu tematiku ar reālo dzīvi un dodot skolēniem vairāk brīvības, jo, ja nav brīvības, nav arī radošuma un nav iespējams veidot jaunatklājumus.

Anželika vēlas attīstīt prasmes plānot mācību procesu un veidot efektīvas un interesantas mācību stundas, kā arī atrast pozitīvus, aktīvus un radošus domubiedrus. "Vēlos kļūt par skolotāju-supervaroni, kas iedvesmo kolēģus un savus skolēnus. Vēlos uzzināt jaunās metodes, kuras var pielietot mācību procesa organizēšanai."