Anna Beāte Būmane   Ekonomikas, programmēšanas un informātikas skolotāja

Anna Beāte Būmane

Ekonomikas, programmēšanas un informātikas skolotāja

Skola, kurā strādā
Tukuma Raiņa ģimnāzija

Izglītība
Bakalaura grāds matemātikā - statistikā iegūts LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē un LU Datorikas fakultātē uzsāktas Datorzinātņu maģistra studijas informācijas sistēmās.

Pieredze
Gads skolā, rūpējoties par 7.klases skolēnu pamatzināšanām ģeometrijā, vienādojumu risināšanā un citu matemātikas tēmu apguvē ir Annai palīdzējis saprast, ka darbs skolā, ar skolēniem ir tieši tas, ko viņa no sirds vēlas šobrīd daīt. "Bērni ir atklāti un tieši tas man ļoti patīk. Skolotājas darbā es katru dienu saņemu atgriezenisko saiti - prieku, mirdzošas acis, garlaikotu skatu vai dusmīgas sejas. Manuprāt, strādājot ar skaitļiem nav iespējams gūt šādu prieku un gandarījumu. Tādēļ es strādāju ar skolēniem un jūtos īstajā vietā!

Intereses
Dizains, rokdarbi (adīšana, tamborēšana), pārgājieni un dabas izzināšana, programmēšana.

Anna un Iespējamā misija
Mācoties un mācot Iespējamā misijā, Anna vēlas attīstīt sevi par vēl labāku skolotāju, bet nākotnē cer iesaistīties programmēšanas priekšmeta satura attīstīšanā, jo šobrīd mācību līdzekļi latviešu valodā skolēniem nav pieejami.

Anna tic, ka Iespējamā misija palīdzēs gūt pieredzi kā izstrādāt aizraujošas mācību stundas, kas skolēniem sniegts ieskatu par to, kur apgūtās zināšanas var pielietot ikdienā.

Anna mudinās skolēnus nebaidīties no nezināmā un rosinās diskutēt, lai kopā sasniegtu augstus mācību rezultātus. "Es vēlos būt pozitīvs piemērs saviem skolēniem, jo, pirmkārt, katram jāsāk ar sevi.