Ance Kancere   Informātikas skolotāja

Ance Kancere
Informātikas skolotāja

Skola, kurā strādā
Siguldas pilsētas vidusskola

Izglītība
Maģistra grāds programmā “Informācijas tehnoloģija” un bakalaura grāds programmā “Automātika un datortehnika”, abi iegūti Rīgas Tehniskajā universitātē

Pieredze
Līdz darbam skolotājas profesijā Ance strādājusi par klientu konsultanti uzņēmumā, kas izstrādā un ievieš grāmatvedības un resursu vadības sistēmu. Viņa piedalījusies šīs programmas ieviešanā un uzturēšanā, apmācījusi klientus, sniegusi konsultācijas. Bijusi arī vecākā laborante RTU Datorvadības sistēmu katedrā, kur vairākos priekšmetos digitalizējusi mācību materiālus, ko pasniedzēji un studenti turpina veiksmīgi pielietot studiju procesā arī šobrīd. Studiju laikā Ance RTU DITF Studentu pašpārvaldē vadījusi kultūras nodaļu, kur izveidojusi komandu, kas īstenojusi ne vienu vien veiksmīgu projektu.

Intereses
Latviešu tautas dejas, dizains, grāmatas

Ance un Iespējama misija
Uz jautājumu, kā pie Ances atnākusi apjausma, ka izglītība ir joma, kurā vērts sevi ieguldīt, viņa atbild: “Esmu sapratusi, ka man ļoti svarīgi ir ikdienā darīt to, kas patīk, sagādā prieku un rada gandarījuma sajūtu. Manuprāt, Iespējamā misija pavisam noteikti sniedz šādu iespēju.”
Ance ir radusi sevi attīstīt un pilnveidot, pieņemot izaicinājumus, ko iepriekš nav pieredzējusi. Piemēram, komandas veidošanas un motivēšanas knifus viņa mācījusies, studentu pašpārvaldē uzņemoties Kultūras nodaļas vadītājas pienākumus. Pavadot šajā amatā aptuveni gadu, Ance sapratusi, ka darbs ar cilvēkiem, plānošana un radoša darbošanās ir ceļš, ko viņa vēlas turpināt. Līdz ar to gaitas izglītības jomā šķiet loģisks turpinājums.
No pašas skolas laika Ance labi atceras pedagogus, kuri mācību stundās piedāvājuši daudzveidīgas metodes, piemēram, grupu darbus, kā arī dažādus pētnieciskos un praktiskos uzdevumus. Viņa savos skolotājos ciena dziļas zināšanas, spēju skolēnos radīt interesi un prasmi mācīšanās procesu padarīt iesaistošu. “Man svarīgi ir tas, ka skolotājs klasē darbojas kā līderis, esot vienā komandā ar skolēniem, nevis nodalot "es - skolotājs, jūs – skolēni.”
Minētos principus Ance centīsies ieviest arī savās stundās. “Vēlos parādīt, ka mācīšanās ir aizraujoša nodarbe.” Lai to paveiktu, jaunā skolotāja īpašu uzmanību pievērsīs prasmei meklēt un analizēt informāciju, kā arī strādās, lai skolēniem veidotos dziļa izpratne par to, kā skolā apgūtais ir pielietojams dzīvē. Un tādēļ, lai plānoto sasniegtu, Ance ik pa laikam sev un citiem atgādinās: katru dienu ikviens no mums apgūst ko jaunu, tāpēc mācīsimies kopā!