Katru gadu Latvijā pazīstami cilvēki, mūsu atbalstītāji un domubiedri akcijas "Iedvesmo mācīties!" laikā dodas uz skolu, lai vadītu vienu mācību stundu un ienestu reālo dzīvi skolā, dalītos savā profesionālajā un personīgajā pieredzē, kā arī iedvesmotu skolēnus mācīties un sasniegt augstus mērķus. 

Pirms vairākiem gadiem realizētā ideja par izglītības programmas Iespējamā misija izveidi un tās veiksmīgā darbība šobrīd ir devusi nozīmīgu pienesumu Latvijas izglītības sistēmas attīstībā. Esmu patiesi gandarīts būt par šīs programmas patronu un iesaistīties tās akcijā “Iedvesmo mācīties!”.
— Raimonds Vējonis, Latvijas Valsts prezidents