Agnese Jansone   Latviešu valodas skolotāja

Agnese Jansone
Latviešu valodas skolotāja

Skola, kurā strādā
Zaķumuižas pamatskola

Izglītība
Bakalaura grāds baltu filoloģijā iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze
Līdz dalībai Iespējamajā misijā Agnese darbojusies neformālās izglītības laukā, vadot bērnu un jauniešu klubu, kurā organizējusi kopīgas sanākšanas, rakstījusi projektus un rīkojusi pasākumus, kuros jauniešiem iespējams gan izpaust talantus, gan apgūt ko jaunu. Savukārt, kā sevi motivēt un organizēt savu darbu, Agnese mācījusies, ASV strādājot tiešās pārdošanas jomā - demonstrējot un pārdodot grāmatas. 

Intereses
Mūzika, deja, ceļošana, lasīšana. Izzināt jauno un saprast, kā sevi pilnveidot.

Agnese un Iespējama misija
Izglītības nozīmību Agnese apjautusi jau agrā bērnībā. “To man parādīja mamma, strādājot skolā par skolotāju. Viņa allaž likusi saprast, cik svarīgi ir ieguldīt savu enerģiju, lai kaut kas izdotos patiesi veiksmīgi.” Jau sākumskolā Agnese sapratusi, ka skolotājam kā piemēram ne tikai skolēnos jāspēj iedvest lepnumu par savu darbu, bet arī atrisināt gluži negaidītas situācijas. “Vēlāk, vidusskolas gados, mani iedvesmoja darbs ar jauniešiem, šajā laikā sapratu, ka man patīk būt par jauno entuziastu draugu un padomdevēju, un piemēru reizē,” atzīst Agnese.

Apgūt ko jaunu viņu iedvesmo iespēja mācīties no kļūdām un kāre atbildēt uz šķietami neatbildamiem jautājumiem kā par akadēmiski nozīmīgām tēmām, tā vienkāršām ikdienas situācijām. Agnesi ikdienā motivē gan zinātkāre, gan ziņkāre – abas aicina “rakt”, līdz cilvēks atduras pret patiesību. “Par spīti tam, ka iekšējā motivācija mācīties allaž ir bijusi spēcīga, būtiski, ka blakus ir kāds, kas spēj iedvesmot, sniegt piemēru tālākai izaugsmei un uzsist uz pleca, šad un tad sakot: "Klau, Tu to vari un Tu to izdarīsi!" 

Domājot par izciliem pedagogiem savā pieredzē, Agnese min mammu, no kuras pārmantota interese par bērniem un tas, kā viņi mācās. Savukārt vidusskolas latviešu valodas skolotāja viņai atmiņā palikusi ar lielu darba sparu un mērķtiecību. “Tā vainagojās ar panākumiem gan mācību stundu organizēšanā, gan zinātniski pētnieciskajā darbībā. Viņa spēja saredzēt manī to, ko pati nemanīju, un, iespējams, tas ir tieši tas, ko vēlos pārņemt  - ieraudzīt šķietami neieraugāmo, kā arī mērķtiecīgi virzīties uz priekšu un nepadoties.”

Nu jau pati esot latviešu valodas un literatūras skolotājas kurpēs, Agnese īpašu uzmanību veltīs tam, lai skolēni spētu veidot argumentus un pamatot viedokli. “Vēlos mācīties un pilnveidoties kopā ar skolēniem, parādot, ka šādas zināšanas tiek būvētas pakāpeniski. Redzu to kā procesu, kura laikā pamazām tiek iemantotas prasmes, kas noderīgas turpmākajai dzīvei - tā var būt gan tekstveide, gan savu domu formulēšana un pamatošana.” Agnese vēlas skolēnus iedvesmot mērķtiecīgi tiekties uz pozitīviem rezultātiem un ļaut pašiem ieraudzīt personīgo izaugsmi, kas turpmākajā pilnveidošanās procesā spētu dot ne vien motivāciju un stimulu, bet arī iespēju redzēt nākotnes perspektīvas sev interesējošā jomā. 

Vēl Agnese, esot skolā, vēlētos skolēnos mazināt nedrošības izjūtu un stiprināt drosmi uzdrīkstēties un nebaidīties no tā, ko teiks skolasbiedri, draugi vai skolotāji. “Ir jābūt mums pašiem, un tikai tad ir iespējams patiesi kaut ko iemācīties.” Tādēļ gan sevi, gan savus skolēnus Agnese uzmundrinās ar teicienu: “Viss ir iespējams un viss ir izdarāms, ja to ļoti vēlas un tam tic!”