Zane Dzelstiņa  Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Zane Dzelstiņa
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Skola, kurā strādā
Blīdenes pamatskola

Izglītība
Bakalaura grāds baltu filoloģijā, iegūts Latvijas Universitātē. Studiju ietvaros vienu semestri studējusi Viļņas Universitātē

Pieredze
Zane ir strādājusi par angļu valodas skolotāju pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem vasaras angļu valodas nometnēs un Rīgas 1. valodu skolā, kur nodarbības pasniegusi pēc drāmas metodes – kopā ar bērniem veidoti teātra uzvedumi angļu valodā. Viņa strādājusi arī apkalpojošajā sfērā, kur apguvusi komunikācijas prasmi ar kolēģiem un klientiem, bet vēlāk, kad pati kļuvusi par veikala vecāko pārdevēju, arī ar padotajiem. Vēl Zane guvusi pieredzi, pasniedzot privātstundas latviešu valodā, kā arī piedaloties un palīdzot veidot daudzveidīgus teatrālus priekšnesumus baznīcās, muzejos, bibliotēkās, estrādēs.

Intereses
Ceļošana, svešvalodas, mūzika, teātris

Zane un Iespējamā misija
“Programmas nosaukums Iespējamā misija sakrīt ar manas dzīves filosofiju un attieksmi pret grūtībām – dzīvē viss ir iespējams, ” stāsta Zane un piebilst, ka šo atziņu rūdījusi praksē, piedzīvojot pārbaudījumus gan profesionālajā, gan privātajā sfērā, ar kuriem veiksmīgi tikusi galā. Viņa savu dzīves filosofiju – būt skolotājai – vēlas iemiesot lauku vidē, kur, viņasprāt, bērniem īpaši nepieciešams skolotājs, kas iedvesmo un no kura var mācīties piemēru, kā dzīvē būt līderim.

Zani pašu pamatskolas un vidusskolas laikā iedvesmojusi klases audzinātāja, kura ar savu atvērtību un sapratni klasei palīdzēja kļūt saliedētai un motivētai. “Spilgti atmiņā palicis arī vēstures skolotājs ar brīnišķīgo humora izjūtu un prasmi aizraut skolēnus ar savu stāstījumu.” Savukārt profesionāli augt un vienmēr būt attīstībā Zani iedvesmojuši Rīgas 1. valodu skolas vadītāji un kolēģi.

“Mans mērķis ir kļūt par skolotāju, kurai bērns var uzticēties un vienmēr lūgt padomu,” tā Zane apraksta sevis kā skolotājas kodolu. To viņa slīpēs, attīstot tās personības īpašības, ko bērni vēlētos atdarināt, lai kļūtu par labākiem cilvēkiem. “Es uzskatu, ka skolotājs mācās reizē ar savu skolēnu, tāpēc ceru, ka šis projekts man ļaus augt profesionāli pēc iespējas radošākā veidā un palīdzēs attīstīt tās kvalitātes, lai es būtu cienīga vārdam Skolotājs ar lielo burtu.”

Sadarbībā ar skolēniem Zane savās stundās arī mācīšanos vēlas redzēt ar lielo burtu, un tādēļ viņi viens otram regulāri atgādinās: “Ļauj labajam parādīties!”