Zane Putniņa  Vizuālās mākslas skolotāja

Zane Putniņa
Vizuālās mākslas skolotāja

Izglītība

Bakalaura grāds vizuālās mākslas un kultūras vēsturē un teorijā, iegūts Latvijas Mākslas akadēmijā

Pieredze

Zanes pieredze galvenokārt bijusi saistīta ar divām jomām: mākslu un darbu ar cilvēkiem. Vidusskolas laikā viņa kā brīvprātīgā darbojusies kino festivālā Arsenāls, pēc skolas absolvēšanas devusies Au Pair programmā uz Parīzi, kur brīvajā laikā kā brīvklausītāja izglītojusies Luvras augstskolā. Saskarsmes prasmi un pacietību Zane stiprinājusi baristas profesijā, savukārt komunikācijas spējas attīstījusi izstāžu asistentes lomā, Venēcijas Mākslas biennalē iepazīstinot apmeklētājus ar latviešu mākslinieku darbiem.

Intereses

Elektroniska mūzika, skriešana, snovbords.

Zane un Iespējama misija

Visos izglītības iegūšanas posmos – no sākumskolas līdz pat augstskolai – Zani laiku pa laikam pavadījusi īpatnēja sajūta, ka mācībām veltīto laiku varētu pavadīt lietderīgāk – tad pasniegšanas veids šķitis neatbilstošs, tad mācību saturs neaktuāls. “Likās – nav, ko sūdzēties. Drīzāk kaut kas jāmaina, lai citiem tā neliktos!” Domājot par skolotāja ietekmi, Zane atzīst, ka šī profesija sabiedrībā tiek vērtēta daudz par zemu, taču “’ļoti bieži cilvēki stāsta, ka profesiju izvēlējušies tieši lieliska skolotāja dēļ.” Tā izaicinājums radīt satura un formas ziņā augstvērtīgas stundas un apziņa par skolotāja nozīmīgo lomu cilvēku dzīvēs Zani mudināja pašu kļūt par vienu no izglītības lietpratējiem.

Viņu pašu savulaik iedvesmojusi literatūras skolotāja, kuras stundas bijušas strukturizēti plānotas, daudzveidīgu uzdevumu pilnas un ar pārliecību pasniegtas. “Joprojām, rakstot gandrīz jebkuru tekstu un domājot par tā struktūru, atceros tieši literatūras skolotājas piedāvāto modeli.” Arī Zane, dodoties uz skolu, meklēs veidus, kā skolēnus pozitīvi ietekmēt ilgtermiņā. 

Domājot par to, ko Zane vēlētos, lai viņas skolēni atceras vēl gadiem pēc kopā pavadītām stundām skolā, viņa saka: “Gribētu bērniem parādīt, ka pasaule, kurā dzīvojam, lielā mērā ir cilvēku radīta, un tādēļ nav jābaidās to mainīt, atteikties no nevajadzīgām, novecojušām idejām. Taču, lai to izdarītu, idejas ir kārtīgi jāizprot. Tāpēc arī vērts mācīties.” To paveikt Zane plāno, iedvesmojot skolēnus izzināt pasauli un domāt par uzzināto. “De omnibus dubitandum - nepieņemt lietas par pašsaprotamām,” bet apzināties, ka pasaule ir cilvēku domas radīta, ka visi esam savstarpēji saistīti un kopējs labums ilgtermiņā vienmēr ir vērtīgāks par individuālo.

Zane zina, ka skolotāja profesija ir radoša, tādēļ gan sev, gan saviem skolēniem novēl: “Uzturi atvērtu prātu un galvenais – nebaidies kļūdīties!“ Tā ir normāla mācīšanās sastāvdaļa,” Zane papildina. “Galvenais ir izvērtēt situāciju un saprast, ko no tās var mācīties.”