Zane Lanka  Fizikas skolotāja

Zane Lanka
Fizikas skolotāja

Skola, kurā strādā
Rīgas 64. vidusskola

Izglītība
Dabaszinātņu bakalaura grāds fizikā, iegūts Latvijas Universitātē.

Pieredze
Jau vidusskolas laikā strādāju fizikas jomā, kaut gan tajā brīdī nepavisam nedomāju, ka tas mani aizvedīs līdz fizikas skolotājas amatam. Strādāju par laboranti Tukuma Raiņa ģimnāzijas fizikas laboratorijā. Vēlāk, uzsākot studijas, izmēģināju darbus dažādās frontēs - gan kā pasākumu darba grupas vadītāja Fizikas un matemātikas fakultātes studentu padomē, gan kā laborante Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorijā. Lielu lomu pašreizējā karjeras ceļa izvēlē ir spēlējusi Jauno fiziķu skola - tajā pavadīta ne viena vien sestdiena, vadot praktiskos darbus skolēniem. Jāsaka, ka privātskolotājas loma pielika pēdējo punktu uz "i" idejai, ka man patīk mācīt. Visam pa vidu paspēju nepilnu gadu pastrādāt arī kā Iespējamās misijas dalībnieku piesaistes koordinatore Latvijas Universitātē un ģeoloģe un hidroģeoloģe Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Intereses
Aktīva atpūta un ēst gatavošana.

Zane un Iespējama misija
Pie Iespējamās misijas mani atveda vēlme pēc jēgas sajūtas manā darbā. Kas gan var būt vēl jēgpilnāk par palīdzību veidoties jaunai, tehniski un kritiski domājošai sabiedrības daļai!

Zane saviem skolēniem novēl: "Nebaidīties no sajūtas "man ir grūti." Bez grūtībām nav izaugsmes!"