Zane Kālberga  Angļu valodas skolotāja

Zane Kālberga
Angļu valodas skolotāja

Skola, kurā strādā
Mārupes vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds angļu filoloģijā, iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze
Zane ir aktīvi sevi pierādījusi sabiedriskās aktivitātēs, kas vērstas uz bērnu labklājību: viņa vadījusi bērnu kultūras projektu Garā pupa, kam piesaistījusi sadarbības partnerus, kā arī popularizējusi bērnu kultūras kalendāru un organizējusi labdarības aktivitātes, piemēram, bezmaksas ekskursijas maznodrošinātajiem. Bijusi arī projektu vadītāja tulkošanas uzņēmumā, gide spāņu tūristiem Rundāles pilī, kā arī pavadone koriem Pasaules Koru olimpiādes laikā. Īsi pirms dalības Iespējamajā misijā Zane ar kolēģi izstrādājusi kāršu spēli pareizas teikuma uzbūves mācīšanai angļu valodā.

Intereses
Dziedāšana korī un dažādu izaugsmi veicinošu pasākumu apmeklēšana

Zane un Iespējamā misija
“Jau krietnu laiciņu atgriežos pie domas, ka man pietiek maldīties pa dažāda tipa darbiem un jāatgriežas pie sava sirds aicinājuma,” par sevi stāsta Zane un atzīst, ka kādu laiciņu ietekmējusies no negatīvās informācijas par skolotāja darbu. “Tomēr par spīti dažādu darbu pieredzei nekur nerodu sirdsmieru, kas liecinātu, ka attiecīgais darbs ir mans aicinājums.” Un tā kā domas visu laiku atgriezušās pie skolotājas darba, Zane nolēmusi pieteikties Iespējamajai misijai.

Domājot par pedagogiem, kas iedvesmojuši pašu Zani, viņa piezīmē, ka laimējies mācīties pie vairākiem burvīgiem skolotājiem. “Visvairāk skolotāju darbā esmu novērtējusi to, ka viņi ir spējuši ne vien dot spēcīgas zināšanas, bet arī pievienoto vērtību un paši kalpojuši kā piemēri.” Tā angļu valodas stundās Zane iemācījusies nepārmest saviem kolēģiem. No fonētikas pasniedzējas viņa kā vērtību patur atziņu par draudzīgas un pozitīvas vides spēku. Literatūras skolotāja viņai iemācījusi domāt plašāk un pamatot savu viedokli, bet biznesa stundās gūta sapratne, ka jāmācās mūža garumā. Un tā varētu turpināt.

Savās stundās Zane par galveno mērķi izvirza iemācīt skolēniem mīlēt angļu valodu – lai viņi to redz “kā skaistu valodu, kuras zināšana dienās palīdzēs bērniem sasniegt augstus mērķus.” To viņa plāno panākt, motivējot skolēnus lasīt grāmatas un skatīties filmas oriģinālvalodā, kā arī lietot angļu valodu arī ārpus stundām. “Turklāt, tā kā man pašai tik ļoti patīk mācīties, es vēlētos, lai arī mani skolēni pēc šiem diviem gadiem būtu uz izaugsmi un aktīvu darbošanos vērsti.”

Lai iepriekš minēto īstenotu, uz skolu nu Zane iet ar skaidru apziņu, kam stundās jāpievērš uzmanība, jeb Benjamiņa Frenklina vārdiem sakot: “Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn"*.
* [pārfrāzējot] Pastāsti un es aizmirsīšu, pamāci un, iespējams, es atcerēšos, iesaisti un es iemācīšos.