Vija Babre   Franču valodas skolotāja

Vija Babre

Franču valodas skolotāja

Skola, kurā strādā

Izglītība
Tulka kvalifikācija Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Bakalaura grāds Starpkultūru fakultātē Latvija - Francija Latvijas Kultūras akadēmijā

Pieredze
Franču valoda ir Vijas sirdslieta. Savu pieredzi tulkošanas un administratīvajos darbos dažādās Eiropas valstīs, kā arī iesaistoties Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā norises jautājumos, Vija jau izmanto darbā ar skolēniem, mācot franču valodu. Pamatīgu slīpējumu Vija ir guvusi Francijā, Lielbritānijā un Beļģijā, piedaloties publiskās un improvizētās runas klubos. Līdzšinējā darba pieredze skolā viņu mudina kļūt par vēl labāku pedagogu un Vija ir apņēmības pilna mācīties.

Intereses
Vija ir skaņas balss īpašniece un tradicionālās dziedāšanas kopas "Saucējas" ilggadēja dalībniece.

Vija un Iespējamā misija
Vija, kā mamma, ir pārliecināta, ka bērni ir mūsu nākotne un ikviens viņiem vēl labāko, bet, domājot par skolu, ne vienmēr mūsos ir pārliecība, ka tās sniegtais ir vērtīgākais, vajadzīgākais un dzīvē noderīga pieredze.

Uz skolu Vija dosies, lai pierādītu, ka mācīšanās ir jēgpilns process, kas ir skolēna ieguvums viņa nākotnei. Vija ir pārliecināta, ka piedaloties Iespējamajā misijā viņai būs iespēja sniegt pienesumu Latvijas izglītības kvalitātes izaugsmē, kam par pamatu būs mācības mūža garumā.