Iespējamā misija katru gadu organizē Vasaras skolu, kas ir dienas nometne ar mērķi pilnveidot, attīstīt un nostiprināt patstāvīgās mācīšanās prasmes, palīdzot skolēniem kļūt neatkarīgiem un atbildīgiem par savu mācīšanos, kā arī veicinot  motivāciju, prieku un pārliecību mācīties un sasniegt augstus rezultātus.

Šogad Vasaras skola notiks Ventspilī no 19. līdz 28. jūlijam

"Ventas balss" TV sižets par Vasaras skolu 2015

Vasaras skola 2015

Vasaras skola 2014

Vasaras skola 2013

vasaras skola 2012


Vasaras skolas nodarbības

Izlūkošana!

Pētniecisko prasmju pilnveidošanai dabaszinātņu priekšmetos piedāvāsim nodarbību „IZLŪKOŠANA”, kurā skolēni vingrināsies risināt pētnieciskas problēmas, plānos eksperimentus, veiks novērojumus, aprakstīs, analizēs un salīdzinās rezultātus. Nodarbību ietvaros skolēni veidos modeļus un darbosies praktiski.

Ekspedīcija!

Lasītprasmes un teksta analīzes prasmju pilnveidošanai humanitārajos priekšmetos piedāvāsim nodarbību „EKSPEDĪCIJA”, kurā skolēni pētīs kādu sev tuvu un interesējošu tēmu. Nodarbību ietvaros skolēni ievāks, apkopos, strukturēs un analizēs informāciju, kā arī paši novērtēs savu un citu sniegumu, lai to uzlabotu.

Conversations!

Komunikācijas prasmju pilnveidošanai angļu valodā piedāvāsim nodarbību „CONVERSATIONS”, kurā skolēni trenēs prasmes sarunāties, stāstīt stāstus, veidot strukturētu runu. Šīs prasmes uzlabot palīdzēs nodarbībās izmantotās spēles, iejušanās dažādās lomās, uzdevumi, kuros jāsadarbojas ar citiem un jāprot novērtēt pašam savas spējas.

Skaitļotava!

Matemātisko prasmju pilnveidošanai, nostiprināšanai un pielietošanai piedāvāsim nodarbību „SKAITĻOTAVA”, kurā skolēni apgūs prasmes, lai saprastu un sakārtotu skaitlisku, kvantitatīvu informāciju un par to izdarītu noderīgus secinājumus. Nodarbību ietvaros skolēni darbosies ar skaitļiem saistošā, praktiskā veidā - iepazīs sava ķermeņa uzbūvi, mājas labiekārtošanas procesu vai biznesa pasauli.


Nepieciešamās zināšanas un prasmes skolēni apgūst Iespējamās misijas skolotāju vadībā, izmantojot radošas un interaktīvas mācību metodes. Mācību darbs norisinās nelielās 10 - 15 skolēnu mācību grupās. Iegūtā pieredze, jau astoņus gadus rīkojot Vasaras skolu, liecina, ka šāda dienas nometne ir veids, kā palīdzēt skolēniem no skolas atšķirīgā vidē un ar citu pieeju mācību procesam iegūt mācīšanās motivāciju un pārliecību par saviem spēkiem labi mācīties.
— Edīte Sarva, Iespējamās misijas Vasaras skolas vadītāja
Vairāk informācijas: Edīte Sarva Vasaras skolas vadītāja Tālr.: 28315869

Vairāk informācijas:
Edīte Sarva
Vasaras skolas vadītāja
Tālr.: 28315869