Iespējamā misija katru gadu organizē Vasaras skolu, kas ir dienas nometne ar mērķi ir pilnveidot, attīstīt un nostiprināt patstāvīgās mācīšanās prasmes, palīdzot skolēniem kļūt patstāvīgākiem un atbildīgiem par savu mācīšanos un veicinot motivāciju, prieku un pārliecību mācīties un sasniegt augstus rezultātus. Vasaras skolas laikā skolēniem ir iespēja atkārtot, uzlabot un papildināt savas zināšanas praktiski, aktīvi darbojoties – pētot, eksperimentējot, analizējot, radot pašiem. 

Šogad Vasaras skola notiks Ventspilī no 25. jūlija līdz 02. augustam

Reģistrēšanās elektroniski no 1. aprīļa

 

 

Vasaras skola 2017

Vasaras skola 2016

Vasaras Skola 2015

Nometne skolēniem piedāvā veicināt motivāciju un dzīvesprieku, iegūt jaunus draugus un nebijušu pieredzi, pētīt, eksperimentēt un analizēt, kā arī pārbaudīt savus spēkus pārgājienā, izbaudot aizraujošas aktivitātes. Ikvienam jaunietim tā ir iespēja izprast un pārvarēt sevi, noticēt saviem spēkiem, būt pārliecinātam, ka ikviens var būt īpašs un pat atklāt jaunus talantus interešu izglītības nodarbībās.
— Lāsma Mencendorfa, Iespējamās misijas Vasaras skolas vadītāja
  Vairāk informācijas:   Lāsma Mencendorfa   Vasaras skolas vadītāja   Tālr.:  27521020

Vairāk informācijas:
Lāsma Mencendorfa
Vasaras skolas vadītāja
Tālr.: 27521020