Iespējamā misija katru gadu organizē Vasaras skolu, kas ir dienas nometne ar mērķi ir pilnveidot, attīstīt un nostiprināt patstāvīgās mācīšanās prasmes, palīdzot skolēniem kļūt patstāvīgākiem un atbildīgiem par savu mācīšanos un veicinot motivāciju, prieku un pārliecību mācīties un sasniegt augstus rezultātus. Vasaras skolas laikā skolēniem bija iespēja atkārtot, uzlabot un papildināt savas zināšanas praktiski, aktīvi darbojoties – pētot, eksperimentējot, analizējot, radot pašiem. 

2019. gadā Vasaras skola notika Ventspilī no 17. jūlija līdz 25. jūlijam

 

 

Vasaras skola 2017

Vasaras skola 2016

Vasaras Skola 2015