Tatjana Pladere  Fizikas un matemātikas skolotāja

Tatjana Pladere
Fizikas un matemātikas skolotāja

Skola, kur strādās un priekšmeti, ko mācīs

Rīgas Ostvalda ģimnāzijā fiziku un matemātiku.

Izglītība

Maģistra grāds optometrijā, iegūts Latvijas Universitātē.

Pieredze

Tatjanas pētnieciskais darbs ir saistīts ar acu kustību treniņu metodikas izstrādi bērniem ar lasīšanas grūtībām, viņa bijusi laborante LU Fizikas un matemātikas fakultātē, bet studijās apgūtās zināšanas stiprinājusi praksē optometrijā. Komunikācijas prasmes Tatjana attīstījusi Latvijas Univeritātes Studentu servisā, kur palīdzējusi topošajiem studentiem izprast gaidāmo studiju procesu.

Intereses

Bērnu psiholoģija, izglītojošas grāmatas, patīk ceļot.

Tatjana un IESPĒJAMĀ MISIJA

Dalība IESPĒJAMAJĀ MISIJĀ ir nozīmīgs pakāpiens Tatjanas izaugsmē. Domājot ilgtermiņā, viņa plāno sevi attīstīt akadēmiskajā karjerā, turpināt studēt doktorantūrā un pasniegt mācību kursus universitātē. “Dalība IESPĒJAMAJĀ MISIJĀ nenoliedzami ir būtisks ieguldījums manā nākotnē un personības pilnveidē.”

Tatjanu skolas laikā īpaši atbalstījusi un lieliem darbiem iedvesmojusi latviešu valodas un literatūras skolotāja, kas veltījusi savu brīvo laiku, lai Tatjanai palīdzētu uzlabot latviešu valodas prasmes. Nu viņa ir gatava sevī ieguldīto dot atpakaļ. “Es gribu skolēniem parādīt, ka tas, kas tiek iegūts skolā, nepaliek skolas sienās, bet noder dzīvē.” Gluži kā tas savulaik noticis ar viņu pašu.

“Mani uztrauc tas, ka Latvijas izglītības kvalitāte pasaulē joprojām tiek atzīta tikai par vidēji labu,” stāsta Tatjana. Viņa vēlas mainīt to bērnu attieksmi pret skolu, kas uz skolu dodas ar nepatiku, un parādīt, ka tas nav sods, bet gan aizraujošs piedzīvojums, pilns atklājumiem, izaicinājumiem un sasniegumiem. Tatjana tic, ka patika pret skolu ir pirmais solis izglītības kvalitātes izaugsmē. “Es gribētu, lai mani skolēni domā, kas tas ir stilīgi būt gudram, labi mācīties un apgūt jaunas prasmes.”