Sandris Rakauskis  Vēstures un sociālo zinību skolotājs

Sandris Rakauskis
Vēstures un sociālo zinību skolotājs

Skola, kurā strādā: Lizuma vidusskola (2010.- šobrīd)

Iegūtā izglītība: Humanitāro zinātņu bakalaurs vēsturē (LU, 2010), Vēstures skolotāja kvalifikācija (LU, 2013)

Šobrīd: Teātra studijas vadītājs Lizuma vidusskolā. Vēstures skolotājs Druvienas pamatskolā. ES projekta „Globālās izglītības sabiedrības veidošana" dalībnieks.

Intereses: Skolēnu prasmju un zināšanu pilnveide, iesaistoties dažāda mēroga projektos. Neformālā izglītība kā iespēja  jauniešiem stiprināt pārliecību par sevi. Vēstures un sociālo zinību priekšmets - mācība par dzīvi. Pārmaiņu vadība sevī un citos. Nometņu organizēšana un vadīšana. Atbalsts skolēniem sevis apzināšanās procesā, savas nākotnes un karjeras izvēlē.

Aktuāli: Ikdienā visvairāk noder iegūtās zināšanas un prasmes kā visefektīvāk virzīt skolotāja darbu. Šobrīd, piemēram, ierasta lieta ir mehānisms „plāno, ievies, izvērtē”. Priekš manis ļoti būtiski ir tas, ka šobrīd es protu ne tikai objektīvi novērtēt, kas ir pilnveidojams profesionālajā darbībā, bet arī zinu, kas man padodas ļoti labi. Programma ir iemācījusi konstruktīvi ķerties klāt jebkādu problēmu risinājumam.

Divu gadu laikā programma ir iedevusi zināšanas un pieredzi līderībā. Šīs zināšanas un  prasmes noder arī ikdienas darbā skolā. Es esmu pārliecināts, ka nākotnē Latvijā būs tāda izglītība, kas dos ikvienam skolēnam jau skolas laikā iespēju pilnveidot un attīstīt dzīves prasmes, iemācīs izdarīt izvēles un rīkoties, lai nākotne būtu tāda, kādu katrs skolēns sev vēlas. Ticu, ka ikviena skola būs atvērta sabiedrībai. Ticu, ka sabiedrība aktīvi iesaistīsies, lai pilnveidotu skolu darbību. Esmu pārliecināts, ka izglītības nozīme sabiedrībā tiks novērtēta.