Sandra Bukovska  Informātikas un matemātikas skolotāja

Sandra Bukovska
Informātikas un matemātikas skolotāja

Skola, kurā strādāja: Gulbenes novada Valsts ģimnāzija (2009. – 2011.)

Iegūtā izglītība:  Banku augstskola, uzņēmējdarbības vadīšanas, uzņēmējdarbības informātikas programma. Karel de Grote Hogeschool Antverpenē, starptautiskā biznesa programma. Latvijas Universitāte, vidusskolas matemātikas skolotāja programma    

Šobrīd:  Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts, interneta mediju projektu koordinatore    

Intereses:  Eiropas Savienības jautājumi, izglītības jautājumi un informācijas tehnoloģijas    

Aktuāli: Dažādos salikumos un variācijās interesējos par jautājumiem un risinājumiem, kas ietver Eiropas Savienību, izglītības jomu un informācijas tehnoloģijas. Aktuāli ir jautājumi par informācijas tehnoloģiju ietekmi uz ikdienas procesiem, tehnoloģiju iespējām izglītībā, darba procesu efektīvākā organizēšanā, ekonomikas izaugsmē.

Programma Iespējamā misija man deva iespēju labāk izprast aktuālos jautājumus izglītībā, iepazīt izglītības sistēmu no skolotāja skata punkta un kopā ar citiem ieinteresētiem cilvēkiem un organizācijām strādāt pie risinājumiem, kas nepieciešami izglītībā Latvijā. Es gribētu, lai ikviens jaunietis, kas pabeidz skolu, prot gudri lietot informācijas tehnoloģijas savā ikdienā.

Kad biju programmas dalībniece, ļoti augstu vērtēju Iespējamās misijas nodrošinātās mācības, kas bija uz jēgpilnas, uz mūsu un mūsu skolēnu vajadzībām balstītas, mūsdienīgas. Iespējamās misijas skolotāji un atbalstītāji ir kā sabiedroto tīkls, kurus vieno mērķis kvalitatīvāka izglītība un iespējas ikvienam.