Sabīne Putāne  Latviešu valodas un literatūras, sociālo zinību skolotāja

Sabīne Putāne
Latviešu valodas un literatūras, sociālo zinību skolotāja

Skola, kur strādās un priekšmeti, ko mācīs

Salacgrīvas vidusskolā sociālās zinības, latviešu valodu un literatūru. 

Izglītība

Bakalaura grāds mākslās, iegūts Latvijas Kultūras akadēmijā apakšprogrammā Kultūras socioloģija un menedžments.

Pieredze

Sabīne studiju laikā bijusi vadošā pētniece pētījumā “Radošo personu situācija Latvijā 2012. gadā”, bet bakalaura darbā pētījusi radošuma izpratni un lomu Latvijas izglītības sistēmā. Strādājusi ziedu salonā un guvusi plašu pieredzi brīvprātīgajā darbā, organizējot dažādus ar kultūru saistītus pasākumus.

Intereses

Brīvajā laikā Sabīne dot priekšroku aktīvai atpūtai brīvā dabā. Katru vasaru kopā ar ģimeni kāpj kalnos, savukārt ziemā nodarbojas ar kalnu slēpošanu.

Sabīne UN IESPĒJAMĀ MISIJA

“Man dalība IM dos piepildījumu profesionālajā dzīvē. Iegūšu jaunas zināšanas un prasmes pedagoģijā, uzlabošu savas komunikācijas un līderības prasmes. Nostiprināšu savas zināšanas kultūras teorijā, kultūras vēsturē, kā arī socioloģijā. Iegūšu kontaktus ar radošiem un perspektīviem cilvēkiem, kā arī lepnumu par savu darbu, kas ir sabiedrībai vērtīgs un nozīmīgs,” tik bagātīgas iespējas Sabīne saskata darbā skolā un dalībā programmā IESPĒJAMĀ MISIJA. Tomēr visupirms Sabīne vēlas apliecināt sev, ka var būt laba skolotāja un padarīt savu skolēnu dzīvi kvalitatīvāku.

Sabīni pašu savulaik ar saviļņojošiem stāstiem skolā iedvesmojusi kultūras vēstures skolotāja, bet studiju gados viņa aizrāvusies ar radošuma un izglītības eksperta Kena Robinsona idejām. Līdz ar to nav brīnums, ka Sabīnes pētnieciskās intereses aptver radošuma izpēti izglītības sistēmā.

Viņa uzskata, ka galvenie šķēršļi radošuma intergrācijai Latvijas izglītības sistēmā ir izpratnes trūkums par radošuma jēdziena daudzpusību un grūtības rast līdzsvaru starp radošo mācību metožu pielietošanu un formālo prasību ievērošanu zināšanu apguves procesā. Tādēļ Sabīne ar radošumu strādās skolā un pārbaudīs to, ko lieliski pārzina teorijā. 

Sabīne vēlas lauzt stereotipu, ka radošums ir saistīts tikai ar mākslu. “Radošums ir atšķirīgs domāšanas veids, ko ir iespējams iemācīties un izmantot visās dzīves jomās.” Viņa ir pārliecināta, ka ikvienā bērnā dus mazs radītājs, un centīsies katram skolēnam atklāt viņa unikālo ceļu pie sava talanta.