Ramona Urtāne  Dabaszinību un sociālo zinību skolotāja

Ramona Urtāne
Dabaszinību un sociālo zinību skolotāja

Izglītība: Šobrīd studē Rīgas Stradiņa Universitātes Sabiedrības veselības fakultātes maģistrantūrā. Bakalaura grāds ergoterapijā iegūts Rīgas Stradiņa Universitātes Rehabilitācijas fakultātē. Beigusi Valmieras Valsts ģimnāziju.

Pieredze: Studiju laikā Ramona piedalījusies dažādos semināros, konferencēs, apmācību programmās, kur mācījusies un prezentējusi dažādus pētījumus.

Skola, kurā strādā: Rīgas Juglas vidusskola

Ramonas darba pieredze saistīta ar Nacionālo rehabilitācijas centru Vaivari, kur strādājusi par ergoterapeiti Spinālo pacientu rehabilitācijas programmā. Ergoterapijas unikālās zināšanas par cilvēka un vides mijiedarbību ļāva kopā ar māsu uzsākt ilgtermiņa projektu Citi Eņģeļi ar mērķi uzlabot cilvēku ar kustību traucējumiem reintegrāciju sabiedrībā, sākot ar tehnisko palīglīdzekļu un beidzot ar pielāgotu rekreācijas aktivitāšu nodrošināšanu. Iespējāmās misijas laikā viņa turpinās iesāktos projektus Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrībā, kurā vada Prevencijas programmu.

Ramonas intereses ir saistītas ar „zaļo” dzīvesveidu – veģetāru ēdienu gatavošana, reciklēšana, pārgājieni dabā, nakšņošana mežā un citas aktīvās atpūtas aktivitātes.

Iespējamās misijas programmā, strādājot ar skolēniem, Ramona vēlas viņos raisīt motivāciju iesaistīties un pašiem veidot sociāli nozīmīgas aktivitātes un projektus, tādejādi radot iespēju neformāli mācīties, uzņemties atbildību, komunicēt ar sev līdzīgi domājošiem un attīstīt tās prasmes, kuras praktiski būs pielietojamas jebkurā turpmākajā dzīves situācijā.

Ramona vēlas studēt medicīnas doktorantūru Rīgas Stradiņa universitātē, tādēļ iespēja Iespējamās misijas laikā mērķtiecīgi pievērsties profesionālajai izaugsmei izglītības jomā viņai būs ļoti noderīga.

Ramona vēlas nojaukt hierarhisko barjeru starp skolotāju un skolēnu, radot vidi, kur skolēns var justies novērtēts un gaidīts.

Ramona saka: „Kamēr vien man nezudīs vēlme mācīties un būt atvērtai izaicinājumiem, tikmēr es darīšu visu savos spēkos, lai kopīgi mēs būvētu stingrus pamatus skolēnu dzīvē."