Latvijas 100 gadu vēsture ir bagāta ar gudriem un izglītotiem cilvēkiem, bez kuru idejām un darbiem mūsu valsts pastāvēšana nebūtu iedomājama. Bet kas mūsu valstī dzīvos un lems par tās nākotni jau nākamajā simtgadē? Nenoliedzami, ka Latvijas veiksmīga izaugsme ir atkarīga no tikpat spēcīgiem un gudriem cilvēkiem arī nākamajos 100 gados, tāpēc jo īpaši svarīga ir kvalitatīva izglītība šodien. Lai to īstenotu, skolās ir vajadzīgi cilvēki, kas tic katra bērna spējām un ir gatavi kopīgiem spēkiem sasniegt augstus mērķus. Tuvojoties Latvijas simtgadei, arvien biežāk tiekam aicināti domāt arī par savu ieguldījumu valsts svētku svinēšanā. Vai esi jau domājis, kas būs tava dāvana? Ideju klāsts visnotaļ ir bagātīgi pārdomāts katrai gaumei. Sākot no dažādiem kultūras pasākumiem līdz pat aktivitātēm, kas aicina, piemēram, uzlabot kādu vides objektu. Tomēr tieši dalība Iespējamā misijā ir veids kā Latvijai uzdāvināt mūsu katra lielāko bagātību – zināšanas. Tā ir dāvana, kas vistiešākajā mērā veidos mūsu valsts nākotni, jo šodienas skolēni ir rītdienas zinātnieki, mākslinieki, uzņēmēji, darba devēji un ņēmēji.

Iespējamās misijas 10 gadu pastāvēšanas laikā, savu ieguldījumu Latvijas nākotnē, strādājot par skolotājiem, ir devuši jau vairāk kā 160 dalībnieki. Lūk, galvenie iemesli, ko viņi min kā svarīgākos, kāpēc ir vērts darboties izglītībā!

Ieguldījums valsts nākotnē

Darbošanās izglītībā ir darbošanās ar dziļu nākotnes projekciju tajā, ko tu dari, jo tu tiešā veidā vari ietekmēt to, kāda Latvijas sabiedrība izskatīsies nākotnē: kā domās, ko pratīs, kā rīkosies. Ja tu gribi būt drošs par sabiedrību, kurā dzīvosim, tad šis ir viens no vistiešākajiem veidiem, kā vari dot savu ieguldījumu Latvijas nākotnei. Turklāt, skolotāja darbs katru dienu māca, ka mēs visi esam svarīgi, un lietu, kas mūs visus vieno, ir vairāk nekā to, kas šķir.

Personiskā izaugsme

Strādājot skolā, tev nepārtraukti ir jāattīstās arī pašam, lai ietu līdz laikam un pārmaiņām. IM dalībnieki un absolventi atzīst, ka ļoti novērtē programmas sniegto individuālo atbalstu un Līderības attīstības mācības. Nereti tieši programmā iegūtās zināšanas un prasmes, programmas absolventi min kā lielu vērtību, kuru izmantojuši turpmākajiem darbiem un sasniegumiem gan Latvijas izglītības sistēmā, gan citās nozarēs.

Jēgpilns darbs

Tas ir tikai normāli, ka reizēm nogurstam no darba rutīnas un šķiet, ka esošais darbs vairs neapmierina. Šādās reizēs var palīdzēt, piemēram, atvaļinājums, tomēr, ja aizvien biežāk pieķer sevi pie tādām domām kā: "Kāda pievienotā vērtība ir manam darbam? Vai daru, ko tādu, kas nes patiesu gandarījumu?”, iespējams, patiešām būtu vērts pārdomāt savu ikdienas nodarbošanos. Kļūstot par skolotāju, tu vari veikt pozitīvu ieguldījumu daudzu cilvēku attīstībā. Turklāt, šis ieguldījums nekad neapstājas, jo skolēni turpinās pielietot zināšanas un prasmes, ko tieši tu būsi palīdzējis apgūt, visas dzīves garumā.

 

Iespējamās misijas dalībnieki atzīst, ka skolā neviena diena nelīdzinās citai. Tu pats esi sava darba noteicējs, ikdienā plānojot un vadot aizraujošas mācību stundas, komunicējot ar skolēniem, vecākiem un kolēģiem, turklāt, nekas nelīdzinās tai sajūtai, kad tu redzi savu skolēnu panākumus un izaugsmi. Tā ir vislielākā ietekme un, iespējams, svarīgākā dāvana, ko vari pasniegt Latvijai dzimšanas dienā. 

IM dalībnieks Ģirts Burmistris ar saviem skolēniem Vasaras skolā Ventspilī. 

IM dalībnieks Ģirts Burmistris ar saviem skolēniem Vasaras skolā Ventspilī. 

IM absolvents Kristaps Zaļais pēc programmas absolvēšanas kļuvis par Laurenču sākumskolas direktoru.

IM absolvents Kristaps Zaļais pēc programmas absolvēšanas kļuvis par Laurenču sākumskolas direktoru.

IM dalībniece Zane Putniņa ar skolēniem Vasaras skolā Ventspilī.

IM dalībniece Zane Putniņa ar skolēniem Vasaras skolā Ventspilī.