Oskars Kaulēns kopā ar skolēniem Rīgas Lietuviešu vidusskolā.

Oskars Kaulēns kopā ar skolēniem Rīgas Lietuviešu vidusskolā.

Politikas un tiesību stundās kopā ar 12. klašu skolēniem mācāmies par dažādām politiskajām ideoloģijām un atšķirīgiem sabiedrības attīstības virzieniem, ko tās piedāvā. Piemēram, pirms nedēļas runājām par feminismu un tā centieniem izmainīt sabiedrībā pieņemto sociālo un ekonomisko lomu sadalījumu starp vīriešiem un sievietēm un panākt dzimumu vienlīdzību. Lai kā arī es šīm idejām piekristu domās un darbos, nu jau sesto gadu es strādāju profesijā, kas, ja var ticēt statistikas datiem, ir viena no sievišķīgākajām Latvijā. Tikai aptuveni 12% no visiem skolotājiem Latvijā ir vīrieši, un es esmu viens no viņiem.

 

Man nav zinātniski pamatota skaidrojuma, kāpēc pastāv šāda dzimumu nodarbinātības disproporcija profesijā, kurā vienlīdz svarīgi ir dažādi rīcību, attieksmju un domāšanas piemēri, ko var piedāvāt vīrieši un sievietes un no kuriem citi cilvēki (lasi – skolēni) varētu mācīties un gūt dzīvei noderīgu pieredzi. Es ne brīdi neesmu nožēlojis savu izvēli, jo apzinos, cik liela iespēja mainīt, ietekmēt un pārveidot citu cilvēku dzīves trajektoriju man ir dota. Pats no savas personīgās pieredzes zinu, cik pozitīvas pārmaiņas skolēna iespējās un varēšanā var radīt saskarsme ar īsto skolotāju īstajā laikā un vietā. Turklāt pašlaik nevaru iedomāties nevienu citu profesiju, kurā ieguldītais darbs, laiks un enerģija man sniegtu vēl lielāku gandarījumu, nekā tā, ko šobrīd esmu pats sev uzticējis.


Janvārī sākās otrais gads, kopš strādāju Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā, kur veicu direktores vietnieka pienākumus metodiskajā darbā un esmu politikas un tiesību skolotājs. Tā ir skola, kurā nonācu pēc diviem gadiem programmā Iespējamā misija un vēl vairākiem, ko pavadīju Rīgas Lietuviešu vidusskolā, mācot vēsturi, kulturoloģiju un politiku daudziem lieliskiem jauniešiem. 

Sākot darbu skolā (nu jau pirms sešiem gadiem), bija grūti prognozēt, vai darbs izglītībā izrādīsies tikai mana īstermiņa aizraušanās vai arī tas būs beztermiņa aicinājums. Tagad, atskatoties uz savu profesionālo pieredzi vairāku gadu garumā, saku droši – nonākšana skolā nav bijusi nejaušība, bet gan likumsakarība, kuras rezultātā esmu ieguvis pārliecību par savām profesionālajām spējām, attīstījis prasmi izvirzīt augstus mērķus, stratēģiski plānot to īstenošanu un drosmīgi uzņemties atbildību – gan par veiksmēm, gan garām palaistām iespējām.

Oskars Kaulēns darba procesā Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā.

Oskars Kaulēns darba procesā Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā.


Divi gadi programmā Iespējamā misija man ir devusi pārliecību par izglītību kā vērtību, radījusi skaidru vīziju par Latvijas izglītības sistēmā veicamajām pārmaiņām un veicinājusi profesionālu motivāciju izkāpt ārpus vienas klases sienām un īstenot pārmaiņas plašākā mērogā. Līdz ar to, sākot trešo gadu skolā kā skolotājam, paralēli ikdienas darbam mācību stundās, sāku vadīt profesionālās pilnveides seminārus skolotājiem no dažādām Latvijas skolām, lai kopā ar kolēģiem dalītos labās prakses piemēros un stiprinātu savu un viņu pārliecību, ka izglītība un mācīšanās Latvijā var būt citādāka: mazāk formāla un teorētiska, vairāk praktiska un izmantojama, un tāda, kas skolēnos rada interesi un motivāciju, nevis atgrūž un liek padoties. 

Oskars Kaulēns kopā ar kolēģiem no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas.

Oskars Kaulēns kopā ar kolēģiem no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas.

Pirms gada skola, kurā es strādāju pašlaik, no pilsētas ģimnāzijas kļuva par Valsts ģimnāziju, kas līdzās statusam un atzinībai par skolēnu augstajiem mācību rezultātiem noteica papildus atbildību izglītot citus Ventspils pilsētas un apkārtējo novadu (Kuldīgas, Pāvilostas un Alsungas novada) skolotājus, veicinot labās prakses piemēru izplatību un nodrošinot iespēju skolotājiem profesionāli pilnveidoties. Brīdī, kad tiku uzrunāts direktora vietnieka amatam Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā, sapratu, ka šī ir mana iespēja izdarīt vairāk un praktiski īstenot pārmaiņas, par kurām pirms tam biju tikai domājis vai izteicies.


Būt par skolas direktora vietnieku nozīmē ne tikai papildus pienākumus, bet arī atbildību. Sadarbībā ar skolas vadības komandu mēs veidojam skolas attīstības stratēģiju, izvirzām profesionālās izaugsmes mērķus sev un skolēniem, plānojam veidus un formātus, kādos skolotāji var mācīties viens no otra un profesionāli pilnveidoties. Un tie ir tikai daži no maniem šī brīža pienākumiem skolā, kas man tik ļoti patīk. Turklāt man joprojām ir iespēja mācīt un mācīties no saviem skolēniem, kas, šķiet, ir vērtīgākais, kas ar mani jebkad ir noticis!

 

Oskars Kaulēns, Iespējamās misijas absolvents, 

Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas direktores vietnieks metodiskajā darbā.