Marks Gitermans, Iespējamās misijas vasaras akadēmijā.

Marks Gitermans, Iespējamās misijas vasaras akadēmijā.

Mani sauc Marija Fedorova un es mācos Rīgas 22. vidusskolā pie Iespējamās misijas skolotāja Marka Gitermana. 

Kad pabeidzām ceturto klasi, mūsu klases audzinātājam bija jānodod audzināmā klase citam skolotājam. Ar biedriem spriedām, kurš no skolotājiem mūs pieņems, bet tad pēkšņi mums paziņoja, ka mūsu klases audzinātājs būs no organizācijas Iespējamā misija. Turklāt, viņš mums pasniegs arī matemātiku un informātiku. Tā sākās mūsu iepazīšanās ar Marku Gitermanu.

Sakumā mēs bijām noskaņoti kritiski un gāja grūti abām pusēm. Bieži trokšņojām. Nebija viegli gados tik jaunu skolotāju uzreiz uztvert nopietni, jo viņi skolās ir sastopami retāk. Neskatoties uz to, pirmais, ko ļoti iemīlējām, bija Marka interesantā pieeja mācību stundai. Bērniem matemātika patīk retāk, jo jādomā un jāpieliek pūles, bet, kad mēs spēlējām dažādas spēles un tajā pašā laikā guvām jaunas zināšanas, mācību process kļuva neticami aizraujošs un interesants. Mēs bieži strādājām komandās, un tas ļoti ietekmēja klases vienotību. Katrā mācību stundā pie tāfeles bija dažādu sarežģītības līmeņu uzdevumi, kas ļāva mums novērtēt pašu spējas. Informātikas stundās ieguvām zināšanas, kuras regulāri izmantojam šodien, tai skaitā arī citās mācību stundās. Šodien, tāpat kā agrāk, mēs saņemam lapas, lai sagatavotos kontroldarbiem. Šie sīkumi tiešām ļauj justies pārliecinātam par sevi mācībās.

Marks Gitermans kopā ar savu audzināmo klasi 1. septembrī!

Marks Gitermans kopā ar savu audzināmo klasi 1. septembrī!

Marija kā komandas kapteine skolas radošajā pasākumā.

Marija kā komandas kapteine skolas radošajā pasākumā.

Ekskursiju laikam tuvojoties, mēs zinām, ka ekskursija būs neaizmirstama, jo tā tiek ideāli piemeklēta tieši mums. Mēs nevis vienkārši staigājam pa muzejiem, bet apmeklējam vietas, kurās varam gūt zināšanas un prasmes, kas nav pieejamas skolas telpās, piemēram, kā strādāt komandā, orientēties ārpus pilsētas un citas līdzīgas prasmes. Vēlos piebilst, ka mūsu skolotājs aktīvi piedalās skolas pasākumos. Mēs ar klasesbiedriem domājam, ka viss, ko Markam iemācīja Iespējamajā misijā viņam noderēja un noderēs arī mums. Agrāk klase bija nepaklausīga un nemierīga, bet tagad esam vecāki un, neskatoties uz to, ka mācību stundu laikā mūs vairs neizklaidē ar spēlēm, mācīšanās process ir tikpat aizraujošs, ekskursijas ir tikpat interesantas, bet mēs aizvien vairāk un vairāk cienām un lepojamies ar mūsu klases audzinātāju, mūsu matemātikas skolotāju Marku Gitermanu.