Dalies priekā ar izglītību, lai redzētu, ko spēj ______*!

*_____ vietā ievieto sev zināma bērna vārdu.

Ir gada nogale, un daudziem uzņēmumiem Latvijā tas ir brīdis, kad var atskatīties uz sasniegto un dalīties savā priekā (un peļņā) ar organizācijām, kas sasniegumus mēra sabiedrības kopējā labumā. Tādu organizāciju ir daudz, bet tikai dažas aicina ziedot vispārējās izglītības kvalitātes celšanai. Iespējams, tas ir tādēļ, ka izglītību nevar aptaustīt un tā nerunā. Tāpēc šajā rakstā es vēlos minēt divus iemeslus, kāpēc par sabiedrības kopējo mērķi nepieciešams izvirzīt kvalitatīvu izglītību un aicināt ziedot izglītībai, lai redzētu, ko spēj _____.

Kvalitatīva izglītība ir spēcīgākais rīks cīņā ar nevienlīdzību

Latvijā pieaug plaisa starp skolām ar augstākajiem un zemākajiem mācību sasniegumiem  - tas nozīmē, ka šobrīd Latvijas izglītības sistēma nespēj nodrošināt vienlīdz kvalitatīvu izglītību katram bērnam. Izglītībai ir jābūt rīkam, kas palīdz bērniem sasniegt augstus rezultātus neatkarīgi no dzīvesvietas vai ģimenes labklājības līmeņa. Palielinoties šai plaisai, aizvien vairāk cilvēku trūkst zināšanu un prasmju, lai veiksmīgi realizētu savus dzīves mērķus. Tas veicina  kopējo neapmierinātību, un var sagādāt līdzīgus pārsteigumus tiem, ko šajā gadā esam pieredzējuši ar vēlēšanām un referendumiem citās pasaules valstīs. Lai nebūtu jāceļ “augstākas sētas” un mums apkārt būtu cilvēki, kas iedvesmo ar saviem darbiem, mums ir jāparūpējas, lai katram ir pieejama kvalitatīva izglītība.

Kvalitatīva izglītība ir pamats valsts ekonomiskai izaugsmei

Pētījumi rāda, ka valsts IKP ir cieši saistīts ar valsts iedzīvotāju vidējo IQ[1]. Ja mēs spētu precīzi nomērīt attieksmes, prasmes un zināšanas, tad esmu pārliecināts, ka arī starp šīm lietām, kas kļuvušas par mūsdienu izglītības sistēmas sastāvdaļām, un valsts IKP varētu vilkt līdzīgas sakarības. Protams, ka tas nav atkarīgs tikai no vispārējās izglītības sistēmas, tomēr - jo vairāk spējīgu jauniešu ar mirdzošām acīm mēs redzēsim mācoties, jo lielāka iespēja, ka Latvija varēs piedāvāt tādus produktus un pakalpojumus, ko novērtēs visa pasaule. Mēs visi tādā veidā būsim ieguvēji, un Latvijas vārds izskanēs pasaulē vēl skaļāk.

Mēs Iespējamā misijā ticam, ka kvalitatīvas izglītības pamats ir labs skolotājs un ka katrs bērns var sasniegt augstus rezultātus. Tāpēc mēs atlasām un atbalstām mērķtiecīgus augstskolu absolventus, lai viņi kļūtu par lieliskiem skolotājiem mūsu bērniem, iepazītu  izglītības sistēmu un veicinātu izglītības kvalitāti savās skolās un plašākā līmenī. Līdz šim mēs esam piesaistījuši Latvijas izglītībai 141 IM skolotāju, kas kopā ir ietekmējuši vairāk kā 20 000 bērnu.

Aicinu atbalstīt Iespējamo misiju ar ziedojumu, lai redzētu, ko spēj Latvija!

Iespējamai misijai ir sabiedriskā labuma statuss, kas ļauj ziedotājiem saņemt uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi līdz pat 85% no ziedojuma summas. Tas nozīmē, ka uzņēmums, kurš 2016. gadā ir nopelnījis 10 000 EUR pirms nodokļu nomaksas un ziedojis 300 EUR Iespējamai misijai, savu uzņēmuma ieņēmumu nodokļa maksājumu var samazināt par 255 EUR. Precīzam aprēķinam, lūdzam konsultēties ar savu grāmatvedi.

 

[1] https://www.gwern.net/docs/iq/2006-dickerson.pdf