Decembra sākumā noslēdzās Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotās piecas reģionālās konferences vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem, pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītājiem, izglītības speciālistiem. Konferenču mērķis bija uzsākt sistēmisku un līdzatbildīgu kompetenču pieejā balstīta izglītības satura īstenošanu. Ikvienam dalībniekam konferences laikā bija iespēja darboties domnīcās, kur vienu no tām bija iespēja vadīt Iespējamai misijai (IM) kā IZM sadarbības partnerim.

IMG_0356.JPG

IM absolventu vadībā turpat 200 konferenču dalībniekus iepazīstinājām ar mūsu programmas mehānismiem jauno skolotāju atbalstam un parādījām vairāku skolu atbalsta veidus, lai rosinātu diskutēt un dalīties ar skolu pozitīvajiem piemēriem. Šīs domnīcas mērķis bija rast idejas mērķtiecīgām skolotāju profesionālas pilnveides iespējām savās skolās, izmantojot jau esošos skolu resursus. 

Pēc Edurio veiktās aptaujas vairums konferenču dalībniekiem - izglītības iestāžu vadītājiem, lai jau tagad virzītos uz kompetenču pieeju mācību satura apguvē, prioritāte ir mērķtiecīgi plānota skolotāju profesionālā pilnveides sistēma un skolotāju sadarbība (skat. attēlā). IM pieredze rāda, ka mērķtiecīga pilnveide skolas līmenī ir ļoti būtiska, jo katrai skolai ir savi izaicinājumi. Skolu vadītāji bieži meklē palīdzību ārpusē, lai gan īstais resurss ir jau esošā skolas komanda. Vadītāja uzdevums ir nodrošināt atbilstošo ietvaru, lai kolēģi šo potenciālu varētu realizēt.

 

Domnīcu aktivitāte parādīja, ka daudzās skolās jau tiek īstenotas pilnveides iespējas, piemēram:

  • attiekšanās no tradicionālajām skolu metodiskajām komisijām, bet skolotāji apvienojas kopīgu interešu vai problēmu risināšanas metodiskajās grupās;
  • atklāto mācību stundu organizēšana starp kolēģiem, lai pilnveidotu savstarpējo sadarbību un starppriekšmetu saikni;
  • organizēta sadarbība starp vairākām skolām, savstarpēji vadot atklātās stundas un analizējot tās. 

Citus piemērus var apskatīt šeit: http://ej.uz/konference2016PPP. Aicinām skolas izmantot šo resursu, lai izvēlētos atbilstošākos mehānismus un pilnveidotu savu darba vidi. 

Dažas atsauksmes par domnīcu:

  • “Palīdzēja sakārtot domas un ieraudzīt konkrētas jaunas iespējas”
  • “Patīkami mūsdienīga nodarbība gan satura, gan izpildījuma ziņā”
  • “Brīdis mūsu skolas izvērtējumam un jaunai iedvesmai”
  • “Paldies par iespēju dalīties pieredzē un gūt atziņas no citu skolu darbības”
  • “Paldies! Iespējamā misija – pārbaudīta kvalitāte: liek domāt ārpus rāmjiem, strādāt un sadarboties”