Iespējamā misija ir daļa no Teach For All (TFA) tīkla, kas šobrīd apvieno 40 līdzīgas organizācijas visā pasaulē. Katru gadu visu šo organizāciju pārstāvji tiekas konferencē, lai dalītos ar savas valsts pieredzi un kopā ar citiem pārrunātu aktualitātes, kas skar izglītību visā pasaulē. Šī gada konferences tēma bija veltīta tam, lai paskatītos uz izglītību no jauna (Reimagining Education) un saprastu, kāda ir mūsdienīga izglītība, kam ir jāmainās, lai tā tāda būtu atbilstoši šodienas pasaules izaicinājumiem un ko mēs katrs varam darīt, lai sasniegtu šo vīziju.

Kolāža

Konference sākās ar darbnīcu, kuru vadīja mākslinieks Hanoch Piven. Gar zāles malām bija izvietoti lieli galdi ar dažādām rotaļlietām un ikdienas priekšmetiem. Katram dalībniekam, bija jāatrod trīs lietas, kas simbolizē (1) savu interesi par izglītību, (2) nepieciešamās pārmaiņas izglītībā un (3) izglītības nākotni. Pēc šī uzdevuma, dalībnieki tika sadalīti komandās un mūsu uzdevums bija, no atrastajām lietām, izveidot kolāžu , kas attēlotu TFA tīkla vīziju. Lai arī process sākās lēni un kādu mirkli visi desmit mūsu grupas cilvēki vienkārši skatījās uz sanesto mantu kaudzi, es biju pārsteigts, ka, tiklīdz vienojāmies, ka centrā ir bērns, tā spējām katrai lietai atrast skaidrojumu un izveidot kopīgu stāstu. Nepilnas stundas laikā mūsu darbs bija gatavs. Tas man vēlreiz atgādināja, divas lietas: cik svarīgi izglītībā ir ļaut bērniem un pieaugušajiem darīt pašiem, jo tas veicina izpratni un tiklīdz mēs izglītības sistēmas centrā noliekam bērnu un viņa intereses, daudzas citas lietas kļūst pašsaprotamas.

Ar lielu interesi apmeklēju darbnīcu, kurā iepazinos ar Summit (http://summitbasecamp.org/) vidusskolu tīklu ASV. Šajās skolās tiek izmantota tehnoloģiju platforma, ko radījuši skolotāji, skolēni un Facebook inženieri, lai katram bērnam sagatavotu personalizētu mācību plānu un ļautu skolotājiem redzēt katra bērna progresu. Darbnīcas laikā, tās veidotāji rosināja domāt par to, kā izmantojot pieejamās tehnoloģijas, lai nodrošinātu pēc iespējas individuālu pieeju katram bērnam. 

Kamēr es klausījos ASV skolas pieredzi, tikmēr citā telpā darbnīcu vadīja Cēsu Jaunās sākumskolas vadītāja un Iespējamās misijas absolvente Dana Narvaiša. Viņa dalījās pieredzē par to, kā tiek organizēta ikdiena viņas skolā un visi, ar ko es runāju pēc tam, ieskaitot Teach For All dibinātāju un vadītāju Vendiju Kopu (Wendy Kopp), bija sajūsmā par to, kas notiek Cēsīs. Man ir prieks un lepnums, ka Dana ar savu darbību ir ieguvusi tik lielu atzinību. Kopā ar viņu priecājos gan es, gan visa Iespējamās misijas kopiena. Tas aicina apzināties, ka tepat ir cilvēki un skolas, kas kalpo par piemēru visai pasaulei.

Tā kā aizvien biežāk Latvijā dzirdam par dziļo mācīšanos (deep learning), tad nolēmu apmeklēt darbnīcu par spēļu izmantošanu mācīšanās procesā, ko vadīja Lego pārstāvji, un darbnīcu, ko vadīja grāmatas par dziļo mācīšanos autore Monika Martineza (Monica Martinez). Spēļu spēlēšana agrā vecumā palīdz attīstīt kritisko domāšanu un nepieciešamās prasmes, lai mācītos mūža garumā. Tika uzsvērta nepieciešamība veidot skolēniem nozīmīgas mācīšanās pieredzes, kas ir pielietojamas un noderīgas ārpus skolas vides, tas rosina bērnus un jauniešus pilnvērtīgi iesaistīties mācīšanās procesā un nostiprināt jauniegūtās zināšanas.

Pārmaiņas izglītībā un nepieciešamība attīstīties ir aktuāla visā pasaulē, tas nav kaut kas, ar ko saskaras tikai Latvija. Mums jāapzinās, ka šīs pārmaiņas nevar realizēt vienatnē, bet ja atcerēsimies, ka visa centrā ir bērns un ieraudzīsim sevi kā vienas sistēmas dalībniekus, kur katram ir sava loma, tad kopā mums izdosies Latviju padarīt par lielisku piemēru visai pasaulei. Iespējamās misijas loma ir piesaistīt izglītības sistēmai mērķtiecīgus un motivētus cilvēkus, kuri, gūstot pieredzi klasē, vēlas un var attīstīt Latvijas izglītības sistēmu par vienu no labākajām pasaulē.

Domāju, ka Latvijai ir visas iespējas par tādu kļūt, jo mums ir daudz priekšrocību salīdzinot ar citām pasaules valstīm. Mēs esam maza valsts ar labu infrastruktūru un mums ir lieliski bērni. Mums ir jādara viss, lai izglītības sistēma atspoguļotu to, ko sagaidām no saviem bērniem – zinātkāri, vēlmi mācīties, sadarboties, nebaidīties no nezināmā un uzņemties atbildību par rezultātu. 

Konference