Ir 21. gadsimts, 2016. gads. Salīdzinot ar visiem iepriekšējiem gadsimtiem, kad iegūta augstākā izglītība deva nozīmīgas priekšrocības, šobrīd tas ir kļuvis par minimumu, lai darītu intelektuālu darbu un sasniegtu profesionālos mērķus.

Šobrīd nepieciešamas ir prasmes, ko apliecina Latvijas Darba devēju konfederācijas, gan sabiedriskās organizācijas “Junior Chamber International” aptauja. Daudz nozīmīgāk par kādas augstskolas diplomu darba devējs novērtēs iniciatīvu, gatavību mācīties, spēju patstāvīgi realizēt projektus, profesionālo pieredzi u.tt. Darba devēji atzīst, ka nepārtraukti šādus cilvēkus meklē.

Vēl viena darba tirgus īpatnība ir tā kustīgums. Atšķirībā no saviem vecākiem, jaunieši visticamāk vairs nepavadīs 10 un vairāk gadus vienos un tajos pašos amatos, uzņēmumos un organizācijās. Katras darba vietas pievienotā vērtība ir prasmes un pieredze, ko tajā var attīstīt, lai dotos tālāk iekarot nākamās virsotnes. Pieredze vietās, kur tiek attīstītas prasmes, aizvien vairāk tiks novērtēta nākamajās darba vietās.

Iespējamā misija iegulda daudz savu dalībnieku izaugsmē tos apmācot, individuāli atbastot, turklāt, darbs skolā attīsta daudzas dažādas prasmes.  Tai skaitā spēju efektīvi komunicēt, patstāvīgi mācīties, pielāgoties dažādām situācijām, sadarboties ar dažādiem cilvēkiem, izvirzīt mērķus, efektīvi plānot laiku, vadīt citus un mācīšanos, iedvesmot un motivēt un prasme jēgpilni izvērtēt darba kvalitāti.

Aicinām pēdējo kursu studentus un absolventus uz sarunu par darba tirgu un to, ko no augstskolu absolventiem sagaida darba devēji un kolēģi. Diskutēsim par vajadzīgajām zināšanām un prasmēm, kā arī praktiski pirmo darba dienu izspēlēsim foruma teātra formā! Tiekamies otrdien, 25. oktobrī, 18.30 Kaņepes Kultūras centrā