Skolotājas Neldas Kārkliņas vizuālās mākslas stundās 8. klases skolēni radošos darbus veido un uzlabo, izmantojot vērtēšanas kritērijus, kur smalki un precīzi aprakstīts, kāds ir nepietiekams un kāds - viduvējs, labs vai izcils sniegums.
Kad skolotāja jautā:
- Kā tev vērtēšanas rubrika palīdzēja darbā?
Un skolēns atbild:
- Nekā. Tā parādīja, cik mans darbs ir slikts.
Tas, iespējams, izklausās drūmi. Taču patiesībā tas nozīmē, ka pirmais solis uz patstāvīgu mācīšanos ir sperts – skolēns ir apzinājies reālo situāciju, un nu ir laiks virzīties tālāk – darbu uzlabot. Kā? Arī tas ir uzzināms vērtēšanas kritērijos. Arī tam ir ieplānots laiks stundā. Un arī tas, vai un kā skolēns uzlabojis savu darbu, tiek novērtēts.
Kā dzīvē."

Teksts: Ilze Mazpane, IM absolvente, dalībnieku kuratore.