Portālā Apollo tika publicēta intervija ar anonīmu matemātikas skolotāju “50% vidusskolēnu skolā nav ko darīt, jāmācās arods”. Rakstā ir divas lietas, kam es kā Iespējamās misijas vadītājs, Latvijas iedzīvotājs un arī vecāks nevaru piekrist. 

KATRS BĒRNS VAR

Spilgts piemērs ir šīs skolotājas citāts: “Diemžēl, bet vidusskolā mācās arī bērni, kuru spējās nav apgūt programmā paredzētās zināšanas, prasmes utt. Daļa vidusskolēnu nav piemēroti vidusskolai. Tā ir pilnīgi mana sajūta un pieredze, kas nav balstīta nekādā pētījumā. Es teiktu, ka 50% nevar mācīties vidusskolā. Viņiem jāizvēlas mācīties arodu.”

Viena no laba un atvērta skolotāja pazīmēm ir ticība, ka katrs skolēns var sasniegt augstus mērķus. Bērnu iedalījums spējīgajos un nespējīgajos, līdzīgi kā sadalījums eksaktajos un humanitārajos prātos uzceļ izdomātus griestus viņa spējām un izaugsmei, kā arī palielina nevienlīdzību ne tikai klases ietvaros, bet arī Latvijas izglītībā kopumā. Laba skolotāja uzdevums ir palīdzēt bērnam izvirzīt augstākus mērķus un atbalstīt viņu to sasniegšanā. Pēc OECD ziņojuma datiem, Latvijas izglītības sistēma ir vērtējama kā viduvēja, skolēnu skaits ar zemiem sasniegumiem samazinās, taču tas aizvien ir liels Latvijai. Mēs nevaram atļauties būt viduvēji, ja cilvēki ir mūsu vērtīgākais resurss. Mums nav tiesību padoties un ļaut kaut vienam bērnam likt domāt, ka viņa zināšanām, iespējām mācīties un sasniegt augstāku rezultātu ir novilkta robeža.

Vēlos uzsvērt, ka profesionālā izglītība nav domāta tiem, kas nespēj apgūt vidusskolas vielu, bet gan tiem, kam ir patiesa interese konkrētajā nozarē un arodā. Arī pēc profesionālās izglītības iegūšanas jaunietim ir iespēja turpināt izglītību augstskolā.

ATBILDĪBA PAR REZULTĀTU

Intervijā skolotāja saka: “..skolēni nemāk domāt. Viņi samācījušies dažnedažādas sarežģītas formulas, bet nemāk loģiski izdomāt.” Es sagaidītu, ka skolotāja nevis anonīmi uzskaita iemeslus tam, kādēļ rezultāti ir tik zemi, bet gan uzņemas atbildību par tiem, jo tieši skolotājs ir spējīgs ietekmēt, vai bērni māk tikai atkārtot formulas vai spēj atrisināt problēmas, ar kurām saskaras pirmo reizi. Tā ir skolotāja atbildība!

Iespējamā misija tic, ka katrs bērns var sasniegt augstus mērķus!

Kārlis Andersons, IM direktos