Vita Diķe: "Skolotājam ir dota milzīga vara!"

Vita Diķe: "Skolotājam ir dota milzīga vara!"

Vītola fonda Valdes priekšsēdētāja Vita Diķe katru dienu satiek lieliskus jauniešus, kuri dodas uz augstskolu un saņem stipendijas. Aiz katra no šiem jauniešiem stāv skolotājs, kurš ir noticējis bērna spējām un aicinājis kāpt augstāk. Arī Vita ir bijusi skolotāja, tāpēc mēs lūdzām viņu dalīties savā redzējumā par izglītības nozīmi, skolu un skolotāja lomu katra bērna dzīvē.

Kāpēc darba devēji novērtē iesaistīšanos ārpus studiju aktivitātēs?

Kāpēc darba devēji novērtē iesaistīšanos ārpus studiju aktivitātēs?

Augstskolas absolvēšana ir viena mērķa sasniegšana, tas ir ļoti labi. Tomēr, pabeidzot augstskolu, iegūsi tādu pašu diplomu kā tavi kursa biedri un studiju programmas absolventi pirms gada, diviem, trīs. Tāpēc ar šo diplomu vien visticamāk nekļūsi par darba devēja pirmo izvēli, tāpēc iesakām jau savlaicīgi domāt, kā palielināt savas izredzes iegūt kāroto darbu.

Es mācījos pie Iespējamās misijas skolotāja! Marijas stāsts.

Es mācījos pie Iespējamās misijas skolotāja! Marijas stāsts.

Katrā mācību stundā pie tāfeles bija dažādu sarežģītības līmeņu uzdevumi, kas ļāva mums novērtēt pašu spējas. Informātikas stundās ieguvām zināšanas, kuras regulāri izmantojam šodien, tai skaitā arī citās mācību stundās.

Kā mācīt tehnoloģiju laikmetā nepieciešamās prasmes?

Kā mācīt tehnoloģiju laikmetā nepieciešamās prasmes?

Franks Mangs kopš 1990. gada strādā Accenture, kas ir starptautisks vadības konsultāciju, tehnoloģisko pakalpojumu un ārpakalpojumu uzņēmums. Accenture klienti ir pasaules lielākās kompānijas un tirgus līderi gandrīz visās industrijās, tostarp valsts pārvaldē. Franks ir bijis līdzās tehnoloģiju progresam kopš 80. gadu sākuma. Mēs jautājām viņam, kādas prasmes un zināšanas nepieciešamas cilvēkiem šodien un nākotnē. Savukārt, padomu, kā šīs prasmes attīstīt mācību stundās, lūdzām mūsu dalībniekiem Edijam Freimanim, Evijai Pumpuriņai un Agnesei Slišānei.

Katrs skolēns var lasīt mērķtiecīgi un ar izpratni

Katrs skolēns var lasīt mērķtiecīgi un ar izpratni

Saviem skolēniem, lai cik kritiski mēģinātu uz viņiem lūkoties, es ļoti stipri ticu (gan iepriekš piepilsētas skolā, gan šobrīd Valsts ģimnāzijā). Kad dodu viņiem lasīt satori.lv grāmatu recenzijas, Rīgas Laika arhīva rakstus, “Vilkaču mantinieces” fragmentu vai savā plānotājā ievietotu autoru novēlējumu, es burtiski turu īkšķus, lai viņi sasniegtu uzstādītos mērķus - saprastu, izprastu, izteiktos un visbeidzot arī izdomātu, kur izlasīto tālāk pielietot.

Ārpus vienas klases sienām!

Ārpus vienas klases sienām!

Divi gadi programmā Iespējamā misija man ir devusi pārliecību par izglītību kā vērtību, radījusi skaidru vīziju par Latvijas izglītības sistēmā veicamajām pārmaiņām un veicinājusi profesionālu motivāciju izkāpt ārpus vienas klases sienām un īstenot pārmaiņas plašākā mērogā.

Es mācījos pie Iespējamās misijas skolotāja! Alīnas stāsts.

Es mācījos pie Iespējamās misijas skolotāja! Alīnas stāsts.

Agneses stundas ir vienas no retajām, kurās izpaliek skolēnu iemīļotais un jau par ironisko kļuvušais jautājums: „Kur man tas noderēs dzīvē?” Stundās vienmēr pārrunājam mācību vielu ar piemēriem no dzīves, bieži diskutējam, risinām “study case”, mācāmies caur radošām metodēm, kā arī interesantākais, dodamies uz īstiem uzņēmumiem, diskutējam ar uzņēmējiem un pat iesaistāmies viņu uzņēmumos, palīdzot risināt problēmsituācijas!

Dalies priekā!

Dalies priekā!

Ir gada nogale, un daudziem uzņēmumiem Latvijā tas ir brīdis, kad var atskatīties uz sasniegto un dalīties savā priekā (un peļņā) ar organizācijām, kas sasniegumus mēra sabiedrības kopējā labumā. Tādu organizāciju ir daudz, bet tikai dažas aicina ziedot vispārējās izglītības kvalitātes celšanai. Iespējams, tas ir tādēļ, ka izglītību nevar aptaustīt un tā nerunā. Tāpēc šajā rakstā es vēlos minēt divus iemeslus, kāpēc par sabiedrības kopējo mērķi nepieciešams izvirzīt kvalitatīvu izglītību un aicināt ziedot izglītībai

Mērķtiecīga pedagogu profesionālā pilnveide skolas līmenī ir ļoti būtiska!

Mērķtiecīga pedagogu profesionālā pilnveide skolas līmenī ir ļoti būtiska!

Decembra sākumā noslēdzās Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotās piecas reģionālās konferences vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem, pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītājiem, izglītības speciālistiem. Konferenču mērķis bija uzsākt sistēmisku un līdzatbildīgu kompetenču pieejā balstīta izglītības satura īstenošanu. Ikvienam dalībniekam konferences laikā bija iespēja darboties domnīcās, kur vienu no tām bija iespēja vadīt Iespējamai misijai (IM) kā IZM sadarbības partnerim.

Es mācījos pie Iespējamās misijas skolotāja! Aivja stāsts.

Es mācījos pie Iespējamās misijas skolotāja! Aivja stāsts.

Pirmā vieta, kur pamatīgāk varēju iepazīties ar izglītības kustību „Iespējamā misija”, bija Dobeles Valsts ģimnāzija. Tur aizvadīju savas vidusskolas gaitas. Savukārt tagad, kad Vidzemes Augstskolā rit mans otrais studiju gads, varu atskatīties, cik nozīmīgi, ka mācību stundās skolēnu priekšā stāv līderis.