Raivis Pauls  Fizikas un dabaszinību skolotājs

Raivis Pauls
Fizikas un dabaszinību skolotājs

Skola, kurā strādāja: Ādažu vidusskola (2011. - šobrīd)

Iegūtā izglītība: Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultāte, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts, Profesionālā maģistra grāds siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās (2011.g.). iekļauts RTU Zelta fondā, Inženiera kvalifikācija siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijā (2010.g.)

Šobrīd: Fizikas un dabaszinību skolotājs, 10.b klases audzinātājs Ādažu vidusskolā. Veidoju testus www.fizmix.lv.

Intereses: Zinātne, cilvēku psiholoģija, sports, grāmatu lasīšana.

Aktuāli: Pateicoties dalībai programmā, esmu attīstījis komunikācijas prasmes, kas atļauj ar sarunas biedru vai sarunas biedriem ātrāk saprasties. Ievērojami ir uzlabojusies laika plānošana un konkrētu, taustāmu mērķu izvirzīšana. Novērtēju programmas doto iespēju iegūt pārliecību par saviem spēkiem, lai varētu iedrošināt arī savus skolēnus.

Uzsākot dalību programmā es pieņēmu ļoti lielu izaicinājumu uz brīdi esmu novērsies no savas profesijas un nodevies savam sirdsdarbam, tad tikai šobrīd sāku saprast izglītības sistēmu. Maigi izsakoties, ir ļoti daudz darāmā, lai skolēniem būtu lielāks ieguvums un skolotājiem lielāks gandarījums no laika, kuru viņi pavada skolā. 

Stundās vienmēr cenšos īstenot taisnīgu mācību procesu, diferencējot uzdevumus un manu palīdzības apjomu. Gūstu ļoti lielu gandarījumu, kad izdalot pārbaudes darbus, skolēni redz sava ieguldītā darba augļus. 

Šobrīd lasu daudz vairāk kā agrāk,  cenšos sakārtot savas dzīves vērtības un izvirzīt nākamā laika posma lielos mērķus.