Raimonds Graudiņš  Ekonomikas un sociālo zinību skolotājs

Raimonds Graudiņš
Ekonomikas un sociālo zinību skolotājs

Skola, kurā strādā
Rīgas Centra humanitārā vidusskola

Izglītība
Maģistra grāds ekonomikā un uzņēmējdarbības vadībā iegūts Kārlstades Universitātē

Pieredze
Raimonds bijis prorektors administratīvajos jautājumos Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā, kur viņa atbildībā ietilpusi augstskolas darba organizācija finanšu, juridiskajā, personāla vadības, administratīvajā un IT infrastruktūras jomā. Raimonds pasniedzis arī vieslekcijas un vadījis seminārus vairākās Latvijas augstskolās, vadījis kursa un diplomdarbus. Kopš 2009. gada ir Lielvārdes novada domes deputāts – darbojies Attīstības komitejā un bijis Ētikas komisijas vadītājs.

Intereses
Zemessardze, skatuves māksla, personības attīstība

Raimonds un Iespējama misija
Uz jautājumu, kādēļ tieši izglītība ir joma, kur sevi ieguldīt, Raimonds atbild, ka laikam jau tas ir viņa gēnos. “Pirmkārt, tā ir dzimtas tradīcija. Otrkārt, arī man būs sava ģimene un bērni, un man rūp viņu nākotne – vēlos, lai viņiem būtu pieejama vislabākā izglītība. Treškārt, vēlos pielietot savus talantus, lai palīdzētu citiem atklāt un realizēt savas spējas.” Esot skolotāja kurpēs, Raimonds vēlas arī pats sevī attīstīt dabas doto potenciālu, kas piemīt katram cilvēkam un izpaužas mūža garumā.
Savas dotības dzīves gaitā Raimondam palīdzējuši attīstīt vairāki izcili pedagogi. Viņu iedvesmojusi matemātikas skolotāja, kura ziedojusi laiku pēc stundām, lai gatavotu skolēnus mācību olimpiādēm; mūzikas skolotājs, kurš uzdrošinājies nodibināt mūzikas skolu, un fizikas skolotājs, kurš kopā ar skolēniem atjaunojis Latvijā slavenu dendroloģisko parku. “Mani iedvesmo arī mans nu jau mūžībā aizgājušais vectētiņš, kura vadībā Vecbebros tika uzbūvēta jauna skola, un vecmāmiņa, kura vēl joprojām tajā strādā.”
Dodoties uz skolu strādāt par skolotāju, Raimonds cer, ka gan privātajā, gan publiskajā sektorā atbildīgos amatos gūtā pieredze palīdzēs pasniegt mācību vielu skolēniem aizraujošā veidā. Raimonds par visu vairāk vēlas, lai, beidzot skolu, jaunieši prastu risināt problēmsituācijas reālās dzīves kontekstā. Lai to sasniegtu, Raimonds dažādos veidos saviem skolēniem atgādinās: katrs cilvēks var paveikt ievērojamas lietas – ir vērts censties!