Aicinām skolu interesentiem pieteikties dalībai
Iespējamās misijas Pieredzes forumā “Sadarbībā spēks!”

10. martā plkst. 10:00 – 16:30 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3

Pieredzes foruma mērķis ir dalīties ar IM dalībnieku un absolventu pieredzi un veicināt pieredzes apmaiņu un sadarbību skolās. IM skatījumā:

  • sadarbība ir DALĪŠANĀS;
  • sadarbība ir DARĪŠANA;
  • sadarbība ir PIEREDZES APMAIŅA;
  • sadarbība ir JAUNU IDEJU RADĪŠANA.

IM Pieredzes forumā “Sadarbībā spēks” programmas dalībnieki, absolventi un arī domubiedri dalīsies ar savu pieredzi, idejām un metodiskajiem materiāliem mācību darbā, ko paši izmanto savā praksē un redz kā vērtīgus un noderīgus mācību darbā.

Kā ātri un efektīvi pārbaudīt skolēnu zināšanas stundas noslēgumā? Kā veicināt skolēnu motivāciju, izmantojot skolēnu savstarpējās attiecības kā motivācijas rīku? Kā un kāpēc plānot stundas, kas aptver vairākus mācību priekšmetus? Kā veidot un izmantot snieguma vērtēšanas rubrikas radošo darbu novērtēšanā? Kā efektīvi iekļaut spēles mācību darbā, veicinot skolēnu mācīšanos un motivāciju? Par šiem un citiem jautājumiem vairāk varēsiet uzzināt foruma darbnīcās un izstādē.


Iesakām rūpīgi iepazīties ar programmu un pieteikties dalībai pasākumā, katrā darbnīcu sesijā piesakoties uz vienu no darbnīcām. Aicinām gatavoties uz aktīvu līdzdarbošanos izstādē un darbnīcās!

 

Aicinām pieteikties laicīgi, jo vietu skaits darbnīcās ir ierobežots un gadījumā, ja vietas ir aizpildītas, reģistrācija darbnīcām tiks slēgta.  Dalību var pieteikt, aizpildot elektronisko pieteikumu līdz 3. martam. No vienas skolas aicinām pieteikties 2-3 pārstāvju komandu, katru dalībnieku reģistrējot individuāli. 

 

Powered by flickr embed.