Pāvels Nazarovs  Fizikas skolotājs

Pāvels Nazarovs
Fizikas skolotājs

Izglītība: Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, fizikas bakalaurs, 2008, studē maģistrantūrā
Intereses: sports, pārgājieni, intelektuālā spēle Kas? Kur? Kad?
Pieredze: fakultātes un Cietvielu fizikas institūta inženieris, Latvijas atklāto fizikas olimpiāžu organizēšana

Skola, kurā strādā: Rīgas Ostvalda vidusskola

„Es saskatu trīs fizikas pielietojuma ceļus: zinātniska darbība, pasniegt skolā vai universitātē un komerciāla darbība - strādāt firmā,“ stāsta Pāvels. Viņš pats ir izmēģinājis visus trīs - strādājis Cietvielu fizikas institūtā, Fizikas un matemātikas fakultātē, divās firmās par medicīniskās tehnikas inženieri un pērn pievērsies mācīšanai. „Pēc trim gadiem sapratu, ka pasniegšana tomēr ir variants, kurš ir tuvākais man - sāku mācīt privāti un man tas patika,“ par pamudinājumu pieteikties Iespējamā misijā saka puisis. Pašlaik Pāvels mācās maģistrantūrā un cer, ka darbu misijā varēs apvienot ar studijām.

Fizikas studijas Pāvelam bija gluži likumsakarīgs turpinājums viņa interesēm bērnībā un pusaudžu gados. „Brālis ir septiņus gadus vecāks, kopā taisījām dažādas ierīces. Tas bija interesanti. Septiņos gados elektrību zināju jau tik labi, kā 12. klasē.” Pāvels uzskata, ka fizikā galvenais ir saprast. „Tas ir priekšmets, kas apraksta apkārtējo pasauli. Ja tu to saproti, tad tās formulas var nemaz nezināt.”

Ar saviem skolniekiem Pāvels grib būt pēc iespējas horizontālākās attiecībās. „Pats nesen beidzu skolu un visu labi atceros. Tāpēc vēlos, lai klasē ir laba atmosfēra, un tai pat laikā – pietiekama disciplīna, lai var mācīties.” Iespējamās misijas laikā Pāvels vēlas apgūt prasmes strādāt ar lielu auditoriju. 

Pāvels vēlas, lai saviem skolēniem viņš mācētu parādīt, iemācīt, ka fizika, tas ir viss ap mums, ka tā ir ikdiena, ka tā ir reāla. Raksturojot sevi, Pāvels saka, ka patīk jokot, dabā jūtoties labāk nekā pilsētā un ka patīk iet pārgājienos kopā ar draugiem.