Paula Jankovska  Fizikas skolotāja

Paula Jankovska
Fizikas skolotāja

Skola, kurā strādā

Ogres 1. vidusskola

Izglītība

Dabaszinātņu bakalaura grāds fizikā, iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze

Pirms iesaistīšanās programmā Iespējamā misija Paula jau ir aktīvi darbojusies izglītības jomā. Jauno fiziķu skolā viņa ir centusies jauniešos radīt interesi par fiziku, bet, privātskolā mācot fiziku, viņa ar realitātei pietuvinātiem mācību projektiem aizrāvusi arī tos skolēnus, kas no fizikas sākumā baidījušies. Studiju laikā Paula 3 gadus ir aktīvi iesaistījusies studentu pārstāvniecībā LU Fizikas un matemātikas fakultātes Studentu padomē un optikas biedrībā SPIE, kā arī strādājusi par inženieri LU Cietvielu fizikas institūtā, kur veikusi eksperimentus un iepazinusi fiziku no praktiskās puses.

Intereses

Aktīva atpūta jebkādā tās izpausmē, labu grāmatu izlasīšana vismaz līdz pusei

Paula un Iespējama misija

Iedvesma sākt gaitas skolotājas profesijā Paulu apciemojusi darbā ar skolēniem Jauno fiziķu skolā. Tas viņai devis iespēju citiem atklāt, ka fizika ir skaista un no tās nav jābaidās, bet sev pašai, ka viņa šo skaistumu spēj parādīt. Nākamais loģiskais solis izglītības laukā bijusi pieredze regulārā mācību darbā skolā, kas viņai atklāja, ka “ne tikai bailes ir viena no problēmām, kurām skolēniem nevajadzētu būt, bet arī nevienlīdzība, iedvesmas trūkums un apstāšanās pie viduvēja rezultāta.” Tas ir jāmaina, uzskata Paula, un to paveikt var skolā, kļūstot par skolotāju, pēc kuras stundām skolēni aiziet ar smaidu. “Vēlos izdomāt, kā fizikas stundas padarīt intriģējošas un tādas, kuras skolēni nevar vien sagaidīt, jo būs kaut kas foršs, ko skolotāja atkal parādīs.”

Paula ir pārliecināta, ka visam jaunapgūtajām zināšanām un prasmēm līdzi nāk aizraujošs piedzīvojums, kas sakārto iepriekš pieredzēto, ienes jaunas vērtības un paplašina redzesloku. Viņas pašas apvārsni savulaik plašāku darījusi viņas fizikas skolotāja, kura ar savu neatlaidību, stingrajiem principiem, darba ētiku un mīlestību iemācījusi Paulu mācīties, risināt problēmas un atklājusi fizikas skaistumu, ko nu viņa vēlas nodot tālāk.

Nonākot skolā, jaunā skolotāja skolēniem palīdzēs ieraudzīt pasauli no jautājumu skatu punkta, piemēram, izzināt, kāpēc lietas strādā tā, kā tās strādā; kā rodas dabas parādības; kāpēc daba ir tāda un ne citāda. “Sabiedrībai ir nepieciešami jaunieši, kuri nebaidās jautāt un apšaubīt it kā pašsaprotamus procesus,” uzskata Paula. “Šī jautāšana un apšaubīšana ir pirmie soļi, lai iesaistītos un sabiedrībā veidotu pozitīvas pārmaiņas.”

Lai pārmaiņas noritētu veiksmīgi, Paula saviem skolēniem novēl sajust, ka izglītība ir vērtība, nevis apgrūtinājums. Un tādēļ kā viņiem, tā sev atgādinās: “Mācīsimies nākotnei, nevis atzīmēm!”