Oskars Brikšis  Dabaszinību un bioloģijas skolotājs

Oskars Brikšis
Dabaszinību un bioloģijas skolotājs

Izglītība: Bioloģijas maģistra grāds iegūts Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē. Oskars beidzis Rīgas 2. vidusskolu.

Pieredze: Studiju gados Oskars piedalījies zinātniskajās konferencēs un studentu pasākumos. Oskars strādājis LU Studentu padomes birojā, kā arī darbojies LU Bioloģijas fakultātes Studējošo pašpārvaldē, cenšoties iesaistīt studentus pašpārvaldes darbā un studentu aktivitātēs, organizējot daudz un dažādus pasākumus.

Skola, kurā strādā: Mārupes vidusskola

Iespējamā misijā Oskars grib darboties, jo ir pārliecināts, ka „skolai vajag iemācīt dzīvot, dot zināšanas, kas izskaidro pasauli mums apkārt, ļauj to saprast un, pats galvenais – uzlabot. Tikai izprotot lietu un procesu būtību, tos var padarīt labākus, efektīvākus, ātrākus un ērtākus. Izglītība cilvēka dzīvē var palīdzēt risināt problēmas, protams, ne visas.”

Oskars grib skolēnus iemācīt mācīties un saprast, kāpēc viņiem zināšanas noderēs nākotnē. Iespējamā misijā arī pats Oskars cer iemācīties daudz jauna, jo mācīt citus ir vislabākais veids, kā mācīties pašam. Viņš domā, ka skolotāja profesijā būs iespējams apvienot izglītību, zinātni un ilgtermiņa attīstību.

Oskara galvenā ideja ir – skolotājs kā līderis, iedvesmotājs, motivētājs. Tieši tas viņam pietrūka tad, kad pats mācījās skolā.

Oskars saka: „Grūtības un šķēršļi ir tikai īslaicīgi kavēkļi.”