Oskars Kaulēns  Vēsture, kulturoloģija, politika un tiesības

Oskars Kaulēns
Vēsture, kulturoloģija, politika un tiesības

Skola, kurā strādāja programmas laikā: Rīgas Lietuviešu vidusskola  

Skola, kurā strādā pašlaik: Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

Iegūtā izglītība: LU Maģistra grāds politikas zinātnē 

Intereses: Tautas dejas, teātris, literatūra

Aktuāli: Labs skolotājs ir iespējams vienīgi tad, ja skolēni viņam uzticas, paļaujas uz viņu un apzinās savus ieguvumus no mācību procesa. Izglītība ir pakāpiens skolēna dzīvē, atspēriena punkts, no kura kļūst iespējama viņa personīgo mērķu sasniegšana. Tāpēc skolotāja atbildība ir nodrošināt, lai šis pakāpiens būtu pēc iespējas stabilāks, drošāks un aizraujošāks. Mācīšanās - tas ir piedzīvojums dzīves garumā, ko ir vērts piepildīt ar aizrautību, smiekliem un pārliecību, ka viss ir iespējams. Novērtējot jau sasniegto un izvirzot jaunus mērķus nākotnei, esmu nolēmis turpināt darbu skolā. Lai mācītu un mācītos, lai iedvesmotu citus un iedvesmotos pats.