Nauris Kaņka   Fizikas skolotājs

Nauris Kaņka

Fizikas skolotājs

Skola, kurā strādā
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Izglītība
Bakalaura grāds mašīnu projektēšanā un ražošanā iegūts Latvijas Lauksaimniecības universitātē

Pieredze
Nauris pēc augstskolas studijām pierādījis sevi kā precīzu un nenogurdināmu darba gaitās. Viņš darbojies kā projektu koordinators un kvalitātes inženieris. Nauris redz, ka darbā gūtās atziņas un pieredze būs noderīga arī jaunajos darba pienākumos skolā.

Intereses
Prototipēšana un 3D dizains.

Nauris un Iespējamā misija
Nauris vienmēr domājis par iespēju strādāt par skolotāju, apzinājies, ka reiz tam dzīvē pienāks īstais laiks. Iespējamajā misijā Nauris vēlas pilnveidot savas mācīšanas spējas, sagatavojot interesantas un aizraujošas mācību stundas fizikā. Caur skolēnu interesi viņš cer uzlādēties ar pozitīvu enerģiju un dalīties ar to tālāk.

Dalībai programmā Nauris ir izvirzījis vairākus mērķus, ko sasniegt ar savu darbu skolā un Iespējamajā misijā. Naurim ir svarīgi meklēt un atrast atbilstošu pieeju saviem audzēkņiem, jo ikkatrs uztver un saprot lietas savā "formātā". Katram skolēnam ir savas aktualitātes un intereses, skolotājam ir jābūt spējai pielāgoties. Ar mūsdienu iespējām skolēni var studēt un strādāt visā pasaulē. Skolotājiem ir jābūt atvērtiem un progresīviem, lai Latvijas skolās iegūtā izglītība ir konkurētspējīga.

"Es vēlos izveidot, adaptēt mācību materiālus un metodes ar kurām viegli un efektīvi strādāt klasē, lai sasniegtu uz kompetenču attīstību vērstus rezultātus. Sākotnēji savā priekšmetā un labprāt palīdzētu arī citu priekšmetu skolotājiem adaptēt, pilnveidot mācību materiālus. Domāju, ka sadarbojoties ar citiem skolotājiem varam veidot, pārrunāt saikni starp priekšmetiem, mācību tēmām, piedāvājumiem un uzdevumiem, kas būtu saistoši arī mūsu skolēniem."

Nauris vēlas fiziku parādīt kā saprotamu un likumsakarībās balstītu mācību priekšmetu, kur skolēni ar dažādām interesēm var atrast sev saistošas tēmas. Iepriekšējā darbā Nauris ir apguvis 3D modelēšanu un metālapstrādē, uzkrājis zināšanas par materiāliem un prototipu testēšanu. 'Vēlētos izveidot pulciņu, kurā bērni varēs risināt situācijas, izmantojot loģisko, kritisko domāšanu, gan izveidot videospēļu treniņus, jo eSports šobrīd kļūst arvien populārāks."