Nadežda Jurčenko  Matemātikas skolotāja

Nadežda Jurčenko
Matemātikas skolotāja

Skola, kurā strādā

Liepājas 15. vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds biznesa un organizācijas vadībā, iegūts Liepājas Universitātē

Pieredze
Nadežda jau skolas laikā ir aktīvi iesaistījusies sociālās aktivitātēs: darbojusies skolēnu līdzpārvaldē, bet vēlāk universitātē bijusi kursa vecākā, īstenojusi arī vairākus projektus biedrībā “Cits Virziens”. Paralēli studijām un sabiedriskajai darbībai Nadežda ir strādājusi gan par pastnieci, gan operatori darbā pa tālruni. Nadeždai tuva ir arī mūzika: viņa bijusi brīvprātīgā Dziesmu svētkos un vada jauniešu mūzikas grupu, kā arī pasniedz nodarbības klavierspēlē un dziedāšanā.

Intereses
Ložu šaušana, klavierspēle, ģitārspēle. Vingrošana, skriešana, dejas. Apmeklē dažādus kultūras pasākumus.

Nadežda un Iespējamā misija
“Gan skolas laikā, gan arī tagad palīdzu jauniešiem izprast skolā pasniegto mācību vielu un informēju viņus par aktualitātēm un iespējām iesaistīties dažādās ārpusskolas programmās un sociālajos projektos,” stāsta Nadežda un atzīst, ka tādējādi izvēle iet pa skolotājas profesionālo ceļu nav nejauša. Dalība programmā Iespējamā misija viņai sniegs iespēju izprast situāciju skolā un analizēt iespējas, kā panākt to, lai skolēni uz skolu dotos ar degsmi.

Pirmais lielais izaicinājums Nadeždas pašas mācīšanās pieredzē bijis jau pirmajā klasē, kad pēc mazākumtautību bērnu dārza apmeklēšanas viņa uzsāka mācības latviešu skolā. Viņas mamma no sirds ticējusi meitas spēkiem un pamatoti – Nadežda, jūtot atbalstu, veikli iekļāvusies klases kolektīvā. “No tā varu secināt, ka galvenais, lai skolotājs redz skolēnu potenciālu un spējas augt un attīstīties,” piebilst Nadežda un ir gatava arī pati būt viena no šādiem pedagogiem.

Viņa īpaši uzsver, ka ir būtiski, lai skolēns redz teorijas pielietojumu praksē, un tādēļ viņas mērķis ir “sākt veidot skolas vidi tādu, lai skolēns gribētu iet uz skolu, kā arī nebaidītos dalīties ar savām domām un idejām”. Nadežda tic, ka skolēniem jāpalīdz būt drošiem un aktīviem, “lai viņi, izejot no skolas, redz plašas iespējas, kur realizēties, aktīvi iesaistās sabiedrības dzīvē un veido spožu Latvijas nākotni”.

Nadežda zina, ka, lai tā arī notiktu, ir jāsāk ar sevi, tādēļ uz skolu viņa dodas ar teikumu: skolotājam jābūt līderim, kurš iedvesmo un no kura grib mācīties, nevis formālam līderim, kura teiktajā neviens neieklausās.