Mundis Sebris  Fizikas un ķīmijas skolotājs

Mundis Sebris
Fizikas un ķīmijas skolotājs

Skola, kurā strādāja: Valkas ģimnāzija (2011.-2013.)

Iegūtā izglītība: Rēzeknes Augstskolas, Inženieru fakultāte, profesionālais bakalaura grāds vides aizsardzībā.

Šobrīd: Studijas Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātē, maģistra profesionālajā studiju programmā "Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija".

Aktuāli: Programma Iespējamā misija lika man saprasts, ka jebkura rezultāta pamatā ir pamatīgs darbs, kas balstīts uz mērķtiecīgi pārdomātiem lēmumiem ilgtermiņā. Šo atziņu cenšos ievērot savā ikdienas profesionālajā darbībā.

Vēlētos, lai tuvākajā laikā mainītos skolotāja profesijas prestižs sabiedrībā un liela daļa talantīgu augstskolu absolventu izvēlētos savu karjeru saistīt ar darbu skolā.