Miks Dzenis  Sociālo zinību skolotājs

Miks Dzenis
Sociālo zinību skolotājs

Skola, kur strādās un priekšmeti, ko mācīs

Ikšķiles vidusskolā sociālās zinības.

Izglītība

Bakalaura grāds kultūras socioloģijā un menedžmentā, iegūts Latvijas Kultūras akadēmijā.

Pieredze

Miks kā Latvijas Kultūras akadēmijas studējošo pašpārvaldes vadītājs ir iepazinis studentu dzīves līkločus, kā arī palīdzējis organizēt  unikālu 3 mākslu augstskolu  – Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Mūzikas akadēmijas  - kopīgi realizētu projektu sadarbībā ar Pasažieru vilcienu. Cilvēkus un teātra mākslu tuvāk iepazinis, strādājot Nacionālajā teātrī.

Intereses

Kultūras menedžments, koris, mūzika un kino.

Miks un IESPĒJAMĀ MISIJA

Miku, domājot par dalību programmā Iespējamā misija, nodarbina ideja par mijiedarbību starp skolēnu un skolotāju. “Ir ļoti svarīga spēja apmainīties ar idejām un radīt jaunas ieceres, kas uzlabotu un padarītu mācību procesu intersantāku gan pašiem skolēniem, gan skolotājam.” Mijiedarbība, kurā notiek mācību process, Mikam dod spēku, tādēļ viņš dosies uz skolu kā skolotājs.

Gan bērnības pieredze tautas teātrī,  mūzikas un mākslas skolā, gan interese par kora mūziku ir Miku veidojusi par kultūras cilvēku. Pēc tam turpinājušās studijas Latvijas Kultūras akadēmijā, un nu Miks ir pilns iedvesmas dot skolēniem iespēju mācīties radoši, mūsdienīgi un izpratni veicinoši. 

“Vēlos parādīt, ka ar vidusskolu nekas nebeidzas.” Vairodams interesi par literatūru, vēsturi un dažādām kultūrām, Miks savas stundas pasniegs atraktīvi, ļaujot skolēniem izteikt savu viedokli, un palīdzēs to nostiprināt un pilnveidot. Pēc skolas absolvēšanas galvenais ir jāpaliek interesei. Par dzīvi vispār un par kultūru.