Mārtiņš Kālis  Matemātikas un programmēšanas skolotājs

Mārtiņš Kālis
Matemātikas un programmēšanas skolotājs

Skola, kurā strādāja: Limbažu novada ģimnāzija, iepriekš Limbažu 1. vidusskola (2009. - 2011.)

Iegūtā izglītība: Rīgas Ekonomikas augstskola, sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā

Šobrīd: Veidoju macibuvideo.lv, kā arī iesaistos citos izglītības projektos, piemēram, Samsung “Skola nākotnei”. Esmu kurators Iespējamajā misijā, iesaistos arī jauno dalībnieku atlasē.  

Intereses: matemātikas izglītība, tehnoloģijas izglītībā

Aktuāli: Veidoju macibuvideo.lv. Bez Iespējamās misijas pieredzes es droši vien nebūtu sācis darbu pie mācību video. Mans lielākais ieguvums no diviem gadiem skolā ir daudz labāks ieskats tajā, kā skolēni mācās, un kā viņi šobrīd tiek mācīti. Domājot par to, kā es varu palīdzēt uzlabot matemātikas mācīšanu, šī pieredze ir neatsverama. Ceru, ka mums visiem kopā izdosies atrast veidu, kā panākt, ka skola (un specifiski – matemātikas stundas) nevis sadala skolēnus tajos, kuri var, un tajos, kuri nevar, bet visiem skolēniem dod pārliecību, prasmes un izpratni piepildītai dzīvei.

Esmu viens no ikgadējās komandu olimpiādes matemātikā “Atvērtā kopa” organizatoriem. Pēdējos trīs gados olimiādē vidēji piedalījušies aptuveni 500 skolēni no visas Latvijas.